Disponentförbundet varnar husbolagen för kylslaget ekonomiskt läge

Så här inför bolagsstämmorna är det bra att husbolagen går igenom det aktuella ekonomiska läget och förestående reparationsprojekt. Disponentförbundet förutspår att husbolagens vederlagsnivå kommer att öka med 5–10 procent. Med stigande kostnader blir det att viktigare att vara förberedd.

Kostnadstrycket på husbolagens skötselkostnader härrör i år bland annat från energi- och vattenkostnaderna, fastighetsskatten, försäkringarna och en eventuell hyra för tomten. Kostnadsökningen avspeglar sig direkt i bolagets kassa. I synnerhet de stora ökningarna i kostnaderna för energi och vatten skapar allt större tryck på husbolagens ekonomi, men skillnaderna mellan olika städer är också stora.

– Det förväntas att husbolagens vederlagsnivå i värsta fall stiger med 5–10 procent i år. Husbolagens ekonomi är redan nu hårt pressad och kylan fortsätter, konstaterar Disponentförbundets verkställande direktör Mia Koro-Kanerva.

– Om jag skulle ge husbolagen ett råd, så är det att beredskap är allt viktigare. Husbolagen bör ha en tillräcklig buffert för överraskande situationer och ökande kostnader. Husbolagen behöver följa betalningen av vederlagen regelbundet och reagera snabbt på eventuella obetalda vederlag, understryker Koro-Kanerva.

Även om den ekonomiska situationen är krävande, är det inte värt att skjuta upp beslut om behövliga reparationer alltför långt på framtiden. Med ett välskött husbolag, det vill säga reparationerna är planmässiga och görs i tid, säkerställer man att man beviljas lån också för framtida renoveringar.

– I det här ekonomiska läget finns en risk att reparationsbesluten i husbolagen inte fattas i tillräckligt god tid och att planmässighet saknas. Att skjuta på reparationerna kan kännas som en lockande sparåtgärd, men egentligen är det som att stoppa en strumpa utan garn. Att skjuta upp hämnar sig den dag man står inför att reparationen till slut är ett absolut måste, och banken inte längre beviljar husbolaget lån på grund av en historia med dåligt skötta reparationer och bristande planmässighet, säger Koro-Kanerva.

Eftersom det är omöjligt att inverka på kostnadsökningen, är det bra att fästa uppmärksamhet vid var man eventuellt kan spara, som till exempel i husbolagets energianvändning. Det är möjligt för husbolag att spara energi också utan betydande investeringar. Eftersom förbrukningen av värme, vatten och el är stora utgiftsposter för husbolag, kan också små besparingar här bli betydande besparingar uttryckta i euro.