Ekonomin bromsar upp för förbättrad energieffektivitet i husbolagen

Resultaten från Disponentförbundets Energibarometer* visar att det i synnerhet är ekonomiska faktorer som bromsar upp åtgärderna för förbättrad energieffektivitet i husbolagen. Enligt fackfolk i disponentbranchen utgör alltför höga kostnader och avsaknaden av tillit till åtgärdernas lönsamhet de viktigaste hindren för förbättrad energieffektivitet. Disponentföretaget påminner om att man även utan investeringar kan förbättra energieffektiviteten och spara pengar.

– Att förbättra energieffektiviteten anses alltför dyrt och ekonomiskt olönsamt. Det avmätta förhållningssättet förklaras bland annat av att ARA:s energiunderstöd har upphört och i synnerhet av ökande räntor under de senaste två åren. Lånebaserade kostnadskalkyler för större reparationsprojekt ser mycket annorlunda ut nu än under nollräntetiden, är Disponentförbundets informationsexpert Olli Rekonens analys.

Det är emellertid möjligt att ta itu med att förbättra energieffektiviteten utan stora ekonomiska satsningar och renoveringar som det krävs stora lån för. Genom till exempel automation, regelbunden kontroll och justering av ventilationen och uppvärmningen samt genom att se till tätningarna i dörrar och fönster är det möjligt att spara avsevärda mängder energi och den vägen även pengar. Resultaten från barometern visar att det vanligaste är att husbolagens energispill hänför sig till uppvärmningssystemet samt fönster och ytterdörrar.

Eventuella problem och energispill upptäcks lättast genom att man följer förbrukningen av värme, el och vatten i fastigheten. Aktiv uppföljning av väderkorrigerade förbrukningsuppgifter och jämförelse mellan olika tidsperioder lönar sig. Det är också bra att jämföra uppgifterna med jämförbara husbolag i den mån det är möjligt. Plötsligt eller oförklarligt ökad förbrukning kan vara tecken på att viss installationsteknik fungerar felaktigt eller att det förekommer vattenläckage. Systemen och konstruktionernas funktion kan även försämras långsamt över tid, och då märker man nödvändigtvis inte den högre energiförbrukningen utan förbrukningsuppgifter.

– Det är bra att veta och känna till förbrukningen i det egna husbolaget. Då är det möjligt att lägga märke till undantag till normalläget, understryker Rekonen.

*På Energibarometern svarade i december–januari 2023–2024 totalt 276 proffs i disponentbranchen på olika håll i Finland. Samplet omfattar över 5 000 husbolag. Barometern ger en vältäckande bild av framtiden för husbolagen i Finland, bland annat för energieffektivitetens och uppvärmningsformernas del. Barometern som nu publiceras för fjärde gången visar även förändringarna mellan 2021–2024.

Läs mer om Energiabarometern >>