Energiatehokkuuden parantamisella taloyhtiö voi saada helpommin ja edullisempaa lainaa

Moni taloyhtiö pohtii, mistä saada rahat tarvittaviin korjauksiin. Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeen yhteydessä voi parantaa taloyhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta vaikkapa putkiremontille. Uudet rahoitusvaihtoehdot eivät ole vielä tuttuja kaikille lainanhakijoille.

Taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja päästöttömyyttä parantaville hankkeille on nykyisin saatavilla pankeista niin sanottua vihreää taloyhtiölainaa sekä EIR-takausta*, mutta nämä vaihtoehdot ovat vielä huonosti tunnettuja. Asiaa sekoittaa myös se, että osa pankeista tarjoaa EIR-takauksia ensisijaisesti vain yrityksille.

EIR-takaukset on saatavilla pankkien kautta ja ne ovat osa EU-Invest lainantakausohjelmaa, tarkoituksena on vauhdittaa muun muassa taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavia investointeja.

– Vihreät lainat ovat taloyhtiöille yksi potentiaalinen vaihtoehto, joten omasta pankista kannattaa kysyä, olisiko sellaista tai EIR-takausta mahdollista saada taloyhtiölle, vinkkaa Isännöintiliiton tietoasiatuntija Olli Rekonen.

– Vihreät lainat ovat taloyhtiöille yksi potentiaalinen vaihtoehto, joten omasta pankista kannattaa kysyä, olisiko sellaista tai EIR-takausta mahdollista saada taloyhtiölle, vinkkaa Isännöintiliiton tietoasiatuntija Olli Rekonen.

– Näiden lainojen kiinnostava puoli taloyhtiön näkökulmasta on, että lainaehdot voivat olla tavanomaista taloyhtiölainaa edullisemmat tai rahoituksen saatavuus voi olla tavallista helpompaa. Ehtona sille, että taloyhtiö voi saada tällaista rahoitusta, on usein se, että rahoitettava hanke parantaa energiatehokkuutta. Vihreän lainan marginaali voi olla tavallista taloyhtiölainaa alempi, esimerkiksi -0,25 %-yksikköä, valottaa Rekonen.

Energiabarometri-kyselyn** tulosten mukaan vihreän rahoituksen tunnettuus on kasvanut isännöintialalla. Positiivisesta kehityksestä huolimatta vihreä rahoitus on kuitenkin edelleen tuntematon käsite yli puolelle isännöintialan ammattilaisista. EIR-takaus puolestaan on tuttu ainoastaan 6 %:lle vastaajista. Samaan aikaan Energiabarometrin tulosten mukaan yhä useampi isännöintialan ammattilainen kokee, että energiatehokkuuden parantaminen jää taloyhtiöissä usein rahoituksesta kiinni.

– Tulos on mielenkiintoinen, koska pankit suhtautuvat positiivisesti juuri energiatehokkuushankkeiden rahoittamiseen. Ne ovat pankille kiinnostava rahoituskohde, koska ne vastaavat myös pankkien omia hiilineutraaliustavoitteita. Yksi mahdollinen selitys sille, että isännöitsijät näkevät energiatehokkuuden parantamisen jäävän aiempaa useammin rahoituksesta kiinni, on se, että Suomessa on yhä enemmän taloyhtiöitä, joilla on vaikeuksia saada ylipäätään minkäänlaista rahoitusta pankeilta, pohtii Rekonen.,

* Isännöintiliitto on yhdessä Rahatiedon kanssa koonnut vertailun eri pankkien ehdoista vihreän taloyhtiölainan tai EIR-takauksen saamiselle. Rahatieto kysyi kahdeksalta pankilta joulukuussa 2023 vertailutietoja kuvitteellista maalämpöurakkaa varten. Pankeilta kysyttiin myös tietoa taloyhtiön luottopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä sekä taloyhtiöille tarjolla olevien ns. vihreiden lainojen ja EIR-takausten ehdoista.
Lue lisää >>

** Energiabarometriin vastasi joulu-tammikuun 2023–2024 aikana 276 isännöintialan ammattilaista eri puolilta Suomea. Otos kattaa noin 5.300 taloyhtiöitä. Barometri antaa kattavan kuvan Suomen taloyhtiöiden tulevaisuudesta muun muassa energiatehokkuuden ja lämmitysmuotojen osalta. Neljättä kertaa julkaistava barometri tuo näkyväksi myös vuosien 2021–2024 välillä tapahtuneita muutoksia.
Lue lisää >>

Kuva: Adobe Stock