Harva tietää, mitä isännöinti tekee, ja se on ongelma

Isännöinnin tehtävät on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa, mutta käytännössä isännöinnin työnkuva on monelle hämärä. Tämä on yksi syy, jonka takia Isännöintiliitto laati lakimääräisen isännöinnin tulkinnan. Se kertoo isännöinnin tehtävistä kansantajuisesti.

– Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöinti johtaa taloyhtiön hallintoa ja taloutta sekä organisoi ja huolehtii kiinteistön ylläpidosta. Isännöinnin tehtävät on kuitenkin määritelty laissa hyvin lyhyesti ja yleisellä tasolla. Tulkinta tuo lain arjen tasolle, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Laintulkinta auttaa muun muassa taloyhtiöiden hallituksia palveluiden vertailussa, ostamisessa ja niistä sopimisessa. Usein isännöinniltä ostetaan lakimääräistä laajempaa palvelua, kuten teknisiä, juridisia tai viestinnällisiä asiantuntijapalveluja. Laintulkinnan tarkoitus on auttaa taloyhtiön hallitusta ymmärtämään myös tätä rajanvetoa.

– Kun halutaan tietää, mitä nimenomaan meidän taloyhtiömme isännöintiin kuuluu, pitää kaivaa esille oma isännöintisopimus. Ostetusta palvelusta on taloyhtiössä syytä kertoa osakkaille ja asukkaille, jotta isännöintiin liittyviltä oletuksilta ja väärinkäsityksiltä vältytään, Sallmén sanoo.

Isännöinti hoitaa myös asioita, joita muut eivät hoida

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mukaan ihmiset eivät ylipäänsä tiedä, mitä isännöinti tekee ja mitä siltä voi odottaa. Hän toivoo, että lakimääräisen isännöinnin tulkinta auttaa havainnollistamaan isännöinnin työnkuvaa.

Isännöinti hoitaa paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät lain ja sopimusten mukaan kuulu sille.

– On paljon asioita, jotka valuvat isännöitsijän työpöydälle, koska kukaan muukaan ei hoida niitä. Isännöitsijä auttaa yksinäistä vanhusta, ratkoo naapuririitoja ja auttaa kiinteistönvälittäjää, Koro-Kanerva sanoo.

Asiakkaiden eli taloyhtiöiden hallitusten sekä osakkaiden ja asukkaiden toiveet ja tarpeet muuttuvat muun muassa lainsäädännön ja asumisen trendien mukaan, ja isännöinnillä pitäisi olla mahdollisuus vastata niihin. Tällä hetkellä pinnalla ovat muun muassa energiatehokkuus ja talousosaaminen korjausvelan ja suurten taloyhtiölainojen takia.

– On tärkeää, että isännöitsijä voisi keskittyä asiantuntijatyöhön ja taloyhtiön hoitamiseen. Asiakkaiden tulisi tietää, kehen kulloinkin otetaan yhteyttä. Usein oikea ja taloyhtiön asiat tunteva taho on kiinteistösihteeri. Muita taloyhtiön asioita hoitavat myös hallitus ja kiinteistöhuolto.

Koko lakimääräisen isännöinnin tulkinta on luettavissa Isännöintiliiton maksuttomassa Hae isännöintiä -verkkopalvelussa.

Lisätietoja:

Mia Koro-Kanerva
toimitusjohtaja
050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Jaana Sallmén
lakiasiantuntija
jaana.sallmen@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen