Isännöintiliitto varoittaa taloyhtiöitä kylmästä talouskyydistä

Kevään yhtiökokouskauden lähestyessä taloyhtiön kannattaa käydä läpi tämänhetkinen taloustilanne sekä tulevat korjaushankkeet. Isännöintiliitto ennustaa taloyhtiöiden vastiketasojen nousevan 5–10 prosenttia tänä vuonna. Kulujen noustessa varautumisen merkitys korostuu.

Taloyhtiön hoitokulujen nousupaineet muodostuvat tänä vuonna muun muassa energia- ja vesikustannuksista, kiinteistöverosta, vakuutuksista ja mahdollisesta tonttivuokrasta. Kulujen nousu heijastuu suoraan taloyhtiön kassaan. Varsinkin energia- ja vesikustannusten suuret korotukset luovat entistä enemmän painetta taloyhtiöiden talouteen, mutta kaupunkikohtaiset erot ovat myös suuria.

Taloyhtiöiden vastiketasojen odotetaan nousevan pahimmillaan 5–10 prosenttia tänä vuonna. Taloyhtiöiden talous on jo ennestään kovilla ja kylmä kyyti jatkuu, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

– Taloyhtiöiden vastiketasojen odotetaan nousevan pahimmillaan 5–10 prosenttia tänä vuonna. Taloyhtiöiden talous on jo ennestään kovilla ja kylmä kyyti jatkuu, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

– Jos jotain neuvoa taloyhtiöille antaisin, niin nyt jos koskaan varautumisen merkitys korostuu entisestään. Taloyhtiöllä tulee olla riittävä puskuri yllättäviä tilanteita ja kulujen nousua varten. Vastikemaksuja tulee seurata säännöllisesti ja mahdollisiin rästeihin tulee reagoida nopeasti, painottaa Koro-Kanerva.

Vaikka taloustilanne on haastava, tarvittavia korjauspäätöksiä ei kannata lykätä liian kauas tulevaisuuteen. Kun taloyhtiö on hyvin hoidettu eli korjaukset on tehty ajallaan ja korjaaminen on suunnitelmallista, varmistetaan lainoituksen saaminen myös tulevien remonttien osalta.

Pelkona on, että taloyhtiöiden korjauspäätöksiä ei tässä taloustilanteessa tehdä riittävän ajoissa ja suunnitelmallisuus puuttuu. Korjausten siirtäminen voi tuntua houkuttelevalta säästötoimelta, mutta oikeasti se on kuin parsisi sukkaa ilman lankaa.

– Pelkona on, että taloyhtiöiden korjauspäätöksiä ei tässä taloustilanteessa tehdä riittävän ajoissa ja suunnitelmallisuus puuttuu. Korjausten siirtäminen voi tuntua houkuttelevalta säästötoimelta, mutta oikeasti se on kuin parsisi sukkaa ilman lankaa. Lykkääminen kostautuu siinä vaiheessa, kun korjaus lopulta olisi aivan pakko tehdä eikä pankki enää myönnäkään lainaa taloyhtiön huonosti hoidetun korjaushistorian ja puuttuvan suunnitelmallisuuden vuoksi, sanoo Koro-Kanerva

Koska kulujen nousuun on mahdotonta vaikuttaa, kannattaa huomio kiinnittää mahdollisiin säästökohtiin, joita voi löytyä taloyhtiössä esimerkiksi energiankäytön osalta. Taloyhtiön on mahdollista säästää energiaa myös ilman merkittäviä investointeja. Koska lämmön-veden- ja sähkönkulutus ovat suuria menoeriä taloyhtiölle, vastaavasti sieltä saadut pienetkin säästöt voivat olla merkittävä säästö euroissa.

Kuva: Adobe Stock