Isännöitsijät tarvitsevat korjaushankkeiden edistämiseen uudenlaisia neuvontapalveluja ja tukia

Isännöinnillä pitäisi olla entistä tehokkaampia keinoja viedä taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja muita korjaushankkeita eteenpäin. Keinovalikoimaan tarvitaan muun muassa erilaisia neuvontapalveluja, joista isännöitsijät saavat ajantasaista ja laadukasta tietoa muun muassa energiaremonteista.

Taloyhtiöillä on valtava potentiaali energiapäästöjen pienentämisessä, sillä rakennuskannan osuus kaikesta energiankulutuksesta on Euroopassa noin 40 prosenttia.

– Jotta taloyhtiöiden energiatehokkuus kasvaa Suomen vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti, tarvitaan konkreettisia ja onnistuneita esimerkkejä energiaremonteista. Hankkeiden päätöksentekoa ja onnistumista edistää monipuolinen neuvonta, jota on nykyisellään hankala löytää. Myös osakkaat tarvitsisivat tietoa siitä, miten energiatehokkuusinvestoinnit vaikuttavat kiinteistön arvoon ja käyttökustannuksiin, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius.

Isännöintiliitto otti kantaa pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaan, jota laatii ympäristöministeriö yhdessä Motivan ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Se on osa vuonna 2018 voimaan tullutta EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Strategian tarkoitus on muuttaa rakennuskanta erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

Tukimalleja pitää kehittää

Peruskorjausstrategiassa pitää Isännöintiliiton mielestä ottaa huomioon myös tukien käyttökelpoisuus, sillä erilaisilla remontteihin saatavilla tuilla on iso merkitys taloyhtiön päätöksenteossa. Esimerkki kehittämistä vaativasta tukimallista on vuonna 2015 voimaan tullut perusparannuslainojen valtiontakaus, jota ei ole haettu viiden vuoden aikana kertaakaan.

Liiton mielestä huomiota pitää kiinnittää ehdottomasti myös siihen, että korjaushankkeisiin riittää osaavia suunnittelijoita ja valvojia myös syrjäseuduilla ja kaikenkokoisiin taloyhtiöihin.

− Taloyhtiöillä on isoja mahdollisuuksia ilmastotalkoissa, kun asuinrakennusten korjauksissa otetaan huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Kiinteistöalalla toimii monta järjestöä, jotka kannattaa ottaa mukaan, kun strategiaa toimeenpannaan.

Lisätietoja:

Laura Lithenius
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
laura.lithenius@isannointiliitto.fi