Planer på luftvärmepump till sommaren? Agera nu!

De senaste somrarnas värmeböljor har lett till att många skaffat luftvärmepump för att kyla bostaden. Den stora boomen kan vara förbi, men i varje fall är det bra att vara ute i tid när man skaffar luftvärmepump. Om man vill låta installera till sommaren är det bra att agera redan nu.

Aktieägare har rätt att låta installera en luftvärmepump på balkongen till sin lägenhet, om det inte medför oskäliga olägenheter för husbolaget eller någon annan aktieägare. Husbolaget kan inte kategoriskt vägra installation av luftvärmepumpar, utan fördelarna och nackdelarna med installationen ska alltid bedömas från fall till fall.

– Trots att aktieägare i princip har rätt att låta installera en luftvärmepump på sin balkong, bör man ändå alltid komma ihåg att göra en anmälan om ändringsarbete innan man tar itu med installationen, och vänta på att den hinner behandlas. Husbolaget att ställa villkor för installationen som aktieägaren ska följa, understryker Jenni Valkama som är ledande sakkunnig inom juridik på Disponentförbundet.

Många glömmer att underhålla aggregatet – det ska man inte

När luftvärmepumpen väl har installerats, glömmer många att den finns. Eller så används den regelbundet för kylning, men utan att man kommer ihåg att underhålla den.

– Luftvärmepumpen ska underhållas regelbundet. Det första är att ta del av tillverkarens anvisningar och följa dem. Med regelbundet underhåll fungerar aggregatet som det bör och orsakar vanligtvis inga bekymmer, säger Jenni Valkama.

– Om aktieägaren har installerat aggregatet, ansvarar hen också för underhållsåtgärderna, som till exempel att rengöra filtren och utomhusenheten. Det egentliga underhållet är dock något som ska utföras av yrkespersoner, påpekar Valkama.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera hur luftvärmepumpen fungerar, redan av den anledningen att kondensvattnet från den kan orsaka skador på konstruktionerna om det hamnar på fel ställe.

– Det kan leda till fuktskador om kondensvattnet inte avlägsnas på planerat sätt. Aktieägaren svarar för skador på grund av försummat underhåll om det handlar om ett aggregat som aktieägaren har installerat som ett ändringsarbete, berättar Valkama.

Alla som har en luftvärmepump bör komma ihåg att granska även utomhusenheten innan man börjar använda kylningen på våren. Utomhusenheten kan täppas till av löv, skräp och till och med överraskande saker.

– Jag har hört om fall där fåglar har byggt bo i utomhusenheten, så det är det bra att förutom inomhusenheten granska och underhålla också den, tipsar Valkama.