Taloyhtiön pelastussuunnitelma ei pelasta, jos viestintä ei tavoita asukkaita

Suomessa on väkilukuun suhteutettuna paljon palokuolemia. Vuonna 2018 rakennuksissa sattuneista palokuolemista noin puolet tapahtui taloyhtiöissä. Parhaiten palot estetään toimivilla palovaroittimilla ja muistuttamalla turvallisen asumisen pelisäännöistä. Myös pelastussuunnitelman tulee olla ajan tasalla ja asukkaiden tiedossa.

Lain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava vähintään kolmen huoneiston asuinrakennuksiin. Pelkkä paperin täyttäminen ei riitä, eikä suunnitelman olemassaolo itsessään pelasta ihmishenkiä.

– Oleellista on tunnistaa oman taloyhtiön riskit ja tehdä toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Lisäksi on äärettömän tärkeää, että talon turvallisuusasioista tiedotetaan asukkaille. Pelastussuunnitelmaa täytyy aktiivisesti toteuttaa käytännössä ja arjen tasolla niin, että jokaisella taloyhtiön asukkaalla on tietoa ja myös tunne turvallisuudesta, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén sanoo.

Taloyhtiö voi ulkoistaa pelastussuunnitelman tekemisen joko tätä palvelua tarjoavalle isännöintiyritykselle tai kiinteistö- ja turvallisuusalan yritykselle. Suunnitelma täytyy pitää ajan tasalla ja tehdä käytännön työtä sen eteen: huoltaa sammuttimet ja sprinklerit, tehdä niiden lakisääteiset tarkastukset ja pitää esimerkiksi pelastustiet kunnossa ja talvella lumesta vapaana.

Pelastussuunnitelmasta täytyy tiedottaa tarpeeksi usein, jotta uudetkin asukkaat ovat ajan tasalla. Asukkaita täytyy myös ohjeistaa ilmoittamaan havaitsemistaan vaaranpaikoista tilanteen mukaan joko huoltoyhtiöön, hallitukselle tai isännöintiin.

Taloyhtiön kannattaa hoitaa palovaroittimien kunnossapito

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat taloyhtiön vastuulla, mutta patterikäyttöisistä varoittimista huolehtivat asukkaat. Isännöintiliitto suosittelee, että taloyhtiö ottaa myös nämä varoittimet vastuulleen. Näin varmistetaan, että kaikissa huoneistoissa on toimiva palovaroitin.

– Palovaroittimen vuosihuolto on pieni kustannus verrattuna palovahinkoihin. On aina hienoa kuulla yhtiöistä, jotka ovat ottaneet palovaroittimien kunnossapidon ja patterien vaihdon hoidettavakseen. Pariston vaihtaminen voi olla hankalaa esimerkiksi ikäihmiselle ja se voi unohtua nuoremmaltakin, Sallmén sanoo.

Joulun aikaan paloturvallisuus nousee entistä tärkeämpään rooliin, kun kynttilöitä ja piharoihuja poltetaan paljon ja monenlaiset sähkövalot koristavat huoneistoja ja pihoja. Taloyhtiöissä kannattaa tiedotteilla muistuttaa asukkaita huolehtimaan tulien ja valojen paloturvallisesta käsittelystä.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 23.11.1.12. Joulukuun ensimmäinen on myös palovaroitinpäivä.

Lisätietoja:

Jaana Sallmén
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
jaana.sallmen@isannointiliitto.fi

Lue lisää Kotitalosta: Liian moni taloyhtiö reputtaa paloturvallisuudessa murheellisin seurauksin – siksi pelastussuunnitelmaan pitää panostaa 

Uutishuoneeseen