Taloyhtiöt tarvitsevat lakiin järeämpiä keinoja puuttua tupakointiin

Taloyhtiöillä pitäisi olla mahdollisuus kieltää tupakointi asuntojen sisällä ja parvekkeilla, jos enemmistö osakkaista niin päättää. Taloyhtiöt tarvitsevat myös tehokkaampia keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen. 

Taloyhtiöt ovat saamassa entistä kattavamman mahdollisuuden puuttua häiritsevään tupakointiin kaikilla taloyhtiön hallitsemilla piha-alueilla. Isännöintiliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama lakimuutos ei kuitenkaan ratkaise niitä keskeisiä ongelmia, joita taloyhtiöillä on nykyisen tupakkalain kanssa.  

Ongelmat liittyvät sekä tupakointikiellon hakemiseen että sen valvomiseen: molemmat ovat taloyhtiöille nykyisellään kalliita ja byrokraattisia prosesseja, eikä lakimuutos toisi näihin tarpeeksi helpotusta. 

 Olisi tärkeää, että taloyhtiöt voisivat enemmistöpäätöksellä kieltää tupakoinnin myös osakashallinnassa olevissa sisä- ja ulkotiloissa, kuten asunnoissa ja parvekkeilla. On nimittäin mahdollista, että tupakointi siirtyy entistä enemmän sisätiloihin, jos tupakointi kielletään yhtiön pihalla, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama. 

Tällä hetkellä taloyhtiöillä on rajalliset mahdollisuudet puuttua asunnoissa tapahtuvaan tupakointiin, vaikka se voi häiritä naapuriasukkaiden arkea merkittävästi. Tupakointikieltoa pitää hakea kunnalta ja sen määrääminen edellyttää muun muassa laajoja selvityksiä kiellon tarpeellisuudesta. 

 Taloyhtiöt eivät ole olleet valmiita tekemään kalliita selvitys- ja korjaustoimenpiteitä asunnoissa tapahtuvan tupakoinnin takia, koska se on hankalaa ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. 

Valvontamenettely ei toimi 

Toinen nykyisen tupakkalain keskeinen ongelma liittyy valvontaan, joka on käytännössä monimutkainen menettely. Esitetty lakimuutos ei toisi tähän helpotusta. 

 Taloyhtiöt tarvitsevat tehokkaita keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen. Nythän valvonta edellyttää sekä taloyhtiön että kunnan viranomaisten aktiivisuutta eikä resursseja siihen ole aina riittävästi, Valkama kertoo. 

Asukkaat ovat herkästi yhteydessä isännöintiin, jos he kokevat häiritsevää tupakanhajua tai -savua. Isännöitsijällä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta puuttua asunnoissa tai parvekkeilla tapahtuvaan tupakointiin.  

 Isännöitsijä voi kehottaa keskustelemaan tupakoivan naapurin kanssa, tiedottaa tupakointikiellosta asukkaille tai ehdottaa hallitukselle, että tupakointikieltohakemus käsitellään yhtiökokouksessa. 

Lisätietoja

Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
p. 050 536 5154
jenni.valkama@isannointiliitto.fi