Teknologia mukana parantamassa isännöintiä ja asumisen energiatehokkuutta

Tuoreen Isännöinnin ammattilaiset 2023-tutkimuksen tulokset osoittavat, että isännöintialalla ollaan valmiita teknologiseen muutokseen. Vastausten mukaan 83 % alalla työskentelevistä kykenee ottamaan töissä helposti käyttöönsä uutta teknologiaa ja 66 % päivittää osaamistaan ja tietämystään uusista digitaalisista ratkaisuista oma-aloitteisesti. Isännöintialan digitalisaatio hyödyttää niin alaa itseään kuin myös taloyhtiöitä.

Isännöintialan ja asumisen digitalisaatiosta ja teknologisesta kehityksestä puhuttaessa on tärkeää huomioida, ettei tarve digitaalisille palveluille koske ainoastaan sähköistä asiointia tai asukaspalveluita. Teknologian hyödyntäminen on yhä tärkeämpää myös kiinteistön ja sen energiankäytön näkökulmasta. Varsinkin tämä puoli on viimeisen vuoden aikana korostunut energiakriisin myötä.

Isännöintiliiton keväällä tehdyn Energiabarometrin mukaan alalla työskentelevät pitävät esimerkiksi kiinteistöautomaatiota ja reaaliaikaista kulutusseurantaa vuosi vuodelta tärkeämpänä. Tutkimuksen tulokset myös osoittavat, että yhä useammassa taloyhtiössä on harkittu tai harkitaan älyratkaisuja ja -tekniikkaa energiatehokkuuden parantamiseksi. Älykkäällä automaatiolla voidaan esimerkiksi optimoida lämmitystä sääolosuhteiden, asuntoihin asennettujen olosuhdeantureiden ja pörssisähkön hinnan perusteella.

Isännöitsijän rooli uusien älyratkaisujen käyttöönottamisessa ja kartoittamisessa on tärkeä. Taloyhtiöiden on usein haastavaa olla selvillä kaikista alan uusimmista digitaalisista ratkaisuista ja tässä isännöitsijä on avainasemassa viemässä ja tukemassa taloyhtiöitä uusien ratkaisujen pariin.

– Tästä näkökulmasta on hyvin tärkeää, että alalla pidetään huolta omasta osaamisesta ja suhtaudutaan uteliaasti teknologian kehitystä kohtaan, Isännöintiliiton kehityspäällikkö Ira Tenhunen toteaa.

Tulevaisuuden isännöinnissä teknologia vahvasti läsnä

Tekoälystä paljon puhutaan tänä päivänä, mutta harva on käyttänyt sitä vielä varsinaisiin työtehtäviin. Kuva: Adobe Stock

Lähes puolet alan ammattilaisista näkee, että heidän työtehtävissään olisi mahdollista hyödyntää tekoälyä, koneoppimista tai robotiikkaa. Lisäksi 61 % alalla työskentelevistä pitää työn kehittymistä yksilötyöstä digitalisaation avustamaksi ryhmätyöksi tärkeänä isännöintialan tulevaisuudelle. Digitalisaation avustama ryhmätyö voi tarkoittaa esimerkiksi sähköisten asiakaspalveluportaalien nykyistä tehokkaampaa käyttöä, isännöinnin prosessien automatisoimista tai sitä, että tulevaisuudessa työtä tehdään yhdessä tekoälyassistentin kanssa.

– On mahtavaa, että näin iso osa vastaajista näkee uudet teknologiat potentiaaliseksi työkaluiksi omalla työpöydällään. Huomionarvoista on myös se, että 36 % vastaajista ei osannut sanoa, olisiko kyseisistä teknologioista hyötyä omassa työssä. Uskon, että kun alan ymmärrys teknologian käyttömahdollisuuksista kasvaa, vieläkin suurempi osa vastaajista näkee teknologian hyödyt omassa työssä, Tenhunen kuvailee tilannetta.

Yli puolet vuonna 2022 Isännöintialan järjestelmäselvitykseen vastanneista mainitsi suurimmaksi yksittäiseksi esteeksi kehittämiselle ajanpuutteen.

– Tämä on hyvin tyypillinen tilanne isännöintialalla, että on tiedossa teknologian mahdollistamat arjen aikasäästöt, mutta kehitystoimia ei ennätetä tekemään. Tässä tilanteessa onkin järkevää, että helposti ja nopeasti käyttöönotettavat uudistukset hyödynnetään, mutta sen sijaan isommat muutokset kannattaa suunnitella ja resursoida hyvin etukäteen, kertoo Tenhunen.

Lisätietoja tiedotteen pohjana käytetyistä Isännöintiliiton tutkimuksista >>