“TikTok-boende” utmanar modellen för traditionellt boende

Snabba ryck och omsättning har blivit ett fenomen även i boendet. När man tidigare köpte egen bostad, som man bodde i cirka 20–50 år, är cykeln nu i stället för år som bäst eller värst månader. Av disponenters uttalanden skapas en bild av så kallat TikTok-boende, som är snabbt och cykliskt och som medför nya utmaningar för husbolagen.

På arbetsplatserna är det bekant med cyklisk omsättning. Livslånga karriärer är i dag historia och man både vill och blir tvungen att byta arbetsplats flera gånger under karriären.

För en enskild boende kan det vara ett bra alternativ att flytta snabbt från en bostad eller plats till en annan, som ger önskad variation och frihet i livet. Men vid väldigt kortvarigt boende, vill aktieägarna inte nödvändigtvis binda sig till att se till och utveckla husbolaget på samma sätt som tidigare.

– Med TikTok-boende menas här en snabb boendecykel, ständiga flyttar, som väsentligt avviker från det vi är vana vid – att man för en längre tid slår sig till ro i en viss egen bostad. När man vet att man kommer att bo i samma bostad och husbolag endast en kort tid, finns det vanligtvis inte intresse för att utveckla husbolaget på lång sikt. Gemenskapen i det egna bolaget, möten och stämmor, ekonomin och också renoveringar och reparationer blir lätt något främmande och i det avseendet varken anstränger man sig eller vill investera egna pengar, berättar Disponentförbundets verkställande direktör Mia Koro-Kanerva.

– Redan nu är det ett vanligt budskap från fältet att om disponenten på bolagsstämman frågar hur många av aktieägarna som tror sig bo kvar i husbolaget efter 20 år är det nästan ingen som räcker upp handen, och om någon gör det handlar det om äldre personer. Enligt disponenterna och sett till husbolagets livscykel är 20 år fortfarande en ganska kort tid, förtydligar Koro-Kanerva.

Det bör säkerställas att husbolaget får lån

I det här ekonomiska läget är det allt viktigare för husbolagen att se till en långsiktig och planenlig utveckling och renovering för att bolagets värde, men även säkerhetsvärdet, ska bestå och bolaget förbli kreditvärdigt. Man bör alltså förbereda sig för kommande renoveringar, plötsliga utgifter och kostnadsökningar samt bedöma husbolagets ekonomiska risker.

– I värsta fall kan krocken mellan TikTok-aktieägare och dem som förbundit sig för en längre tid leda till att behövliga reparationer inte går vidare i rätt tid, försäkringsavgifterna stiger, säkerhetsvärdet gentemot banken sjunker, låntagningen blir omöjlig eller dyrare och bolagets värde på bostadsmarknaden försämras, sammanfattar Koro-Kanerva.