Tiukka laki sähköautojen latauspisteisiin – Isännöintiliitto huolissaan sen vaikutuksista korjauksiin

Taloyhtiöt velvoitetaan lisäämään sähköautojen latausmahdollisuuksia. Ensi keväästä alkaen suuren korjaushankkeen yhteydessä on pakko asentaa latausvalmius, jos talossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa ja remontti ulottuu pysäköintialueelle.

Tiedotetta oikaistu 21.10. Velvoite koskee laajoja korjaustöitä, jotka ulottuvat myös pysäköintialueelle, ei mitä tahansa laajoja korjaustöitä, kuten tiedotteessa aiemmin luki.

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla taloyhtiöt velvoitetaan varautumaan sähköautojen lisääntymiseen.

Laki velvoittaa kaikkia niitä taloyhtiöitä, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Niiden pitää suuren korjauksen yhteydessä asentaa latausvalmius jokaiselle pysäköintipaikalle, kun korjauksessa remontoidaan myös pysäköintialuetta tai sen sähköjä. Tällaisia suuria korjauksia ovat lain esitöiden mukaan esimerkiksi remontit, jotka sisältävät julkisivun remontoinnin, ikkunoiden uusimisen sekä yhden tai useamman teknisen järjestelmän korjauksen.

Isännöintiliitto on suhtautunut EU-direktiiviä tiukempaan lakiin koko ajan kriittisesti, vaikka kannattaakin energiatehokkuustoimia. Tiukka laki voi kuitenkin vaikeuttaa rakennusten korjaamista.

– Laki koskee myös hyvin pieniä taloyhtiöitä, joilla on jo entuudestaan ongelmia korjausten rahoittamisessa ja taloyhtiölainan saamisessa. Nyt niiden täytyy välttämättömien korjausten lisäksi asentaa latausvalmius eli remontin hintalappu kasvaa, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius sanoo.

Energiatehokkuuteen kaivataan kannustimia

Kovia velvoitteita on perusteltu Suomen hiilineutraaliustavoitteilla. Isännöintiliitto muistuttaa, että liikenteen ohella pitäisi huomioida asumisen hiilijalanjälki, joka on suuri. Siihen puuttumalla säästettäisiin niin rahaa kuin luontoakin.

– Taloyhtiöissä voitaisiin tehdä paljon nykyistä enemmän energiatehokkuustoimia. Erilaiset kannustimet esimerkiksi energiaremontteihin olisivat tärkeitä. Nyt velvoitetaan latauspistevalmiuteen ja se voi tarkoittaa, ettei muita, mahdollisesti tehokkaampia energiansäästöratkaisuja ole varaa toteuttaa, Lithenius huomauttaa.

Latauspistevalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin. Velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole, vaan siitä päättää taloyhtiö.

Laki tulee voimaan niin pian kuin mahdollista. Taloyhtiöiden osalta velvoitteita sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

Lisätietoja
Laura Lithenius
lakiasiantuntija
laura.lithenius@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen