Asuminen taloyhtiössä

Noin 2,8 miljoonaa suomalaista asuu erilaisissa taloyhtiöissä. Suomalainen asunto-osakejärjestelmä on ainutlaatuinen, sillä vastaavaa ei ole muualla maailmassa.

Suomessa asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen. Osakas taas omistaan tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.  

Taloyhtiön hallinnoimat asuinrakennukset voivat olla kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja tai yhden asunnon taloja eli erillistaloja. 

Taloyhtiön yhteisistä rakenteista ja asioista päätetään yhdessä muiden osakkaiden kanssa esimerkiksi yhtiökokouksissa. Osakkaalla taas on suhteellisen laaja päätäntävalta ja vastuu oman asuntonsa sisätiloista, tiettyjä taloyhtiön vastuulle kuuluvia osia lukuun ottamatta. 

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jossa osakkaat päättävät yhdessä niin arkisista asioista kuin isommistakin hankkeista, kuten remonteista. Yhtiökokous valitsee taloyhtiölle useimmiten osakkaista muodostuvan hallituksen. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat osakkaiden edustaminen ja isännöintiyrityksen valinta. 

Isännöinti johtaa taloyhtiötä yhdessä hallituksen kanssa. Isännöinti toimii asiantuntijana, joka esimerkiksi hankkii tietoa ja kilpailuttaa hankkeita, jotta taloyhtiön hallitus voi tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä. Isännöinti toteuttaa taloyhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen tekemät päätökset ja huolehtii siitä, että taloyhtiössä arki sujuu, asumiskustannukset ovat ennakoitavia ja korjaukset suunnitelmallisia. 

Asunto-osakeyhtiön toimintaa määrittelee asunto-osakeyhtiölaki. Lisäksi jokaisessa asunto-osakeyhtiössä on yhtiöjärjestys, joka voi vaikuttaa taloyhtiön päätöksentekoon ja vastuunjakoon. Useat suositukset myös ohjaavat päätöksentekoa ja hyvää hallintoa taloyhtiössä.  

Löydät tämän osion alasivuilta tietoja näistä suosituksista ja taloyhtiöasumiseen liittyvistä aiheista.
Tärkeä taloyhtiöasukkaan, osakkaan tai hallituksen on myös Kotitalolehti. Se tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ja vinkkejä sekä ajankohtaisia asumisen puheenaiheita taloyhtiön hallitukselle, osakkaille ja asukkaille.