Asuminen taloyhtiössä

Suomalainen asunto-osakejärjestelmä on ainutlaatuinen – vastaavaa ei ole muualla maailmassa. Noin 2,7 miljoonaa suomalaista asuu erilaisissa taloyhtiöissä.

Suomessa asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen ja osakas asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Taloyhtiön hallinnoimat asuinrakennukset voivat olla kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja tai yhden asunnon taloja eli erillistaloja.

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jossa osakkaat päättävät yhdessä niin arkisista asioista kuin isommistakin hankkeista, kuten remonteista. Yhtiökokous valitsee taloyhtiölle useimmiten osakkaista muodostuvan hallituksen. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat osakkaiden edustaminen ja isännöintiyrityksen valinta.

Isännöinti johtaa taloyhtiötä yhdessä hallituksen kanssa. Isännöinti toimii asiantuntijana, joka esimerkiksi hankkii tietoa ja kilpailuttaa hankkeita, jotta taloyhtiön hallitus voi tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä. Isännöinti toteuttaa päätökset ja huolehtii siitä, että kotitalossa arki sujuu, asumiskustannukset ovat ennakoitavia ja korjaukset suunnitelmallisia.