Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön oma yhtiöjärjestys muodostavat perustan taloyhtiön toiminnalle.

Asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellään taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Asunto-osakeyhtiölaki antaa taloyhtiön toiminnalle raamit, joista yhtiöjärjestyksessä voidaan poiketa.

Asunto-osakeyhtiölaissa on yksityiskohtaisia määräyksiä esimerkiksi:

Yksi asunto-osakeyhtiölain vahvimmista periaatteista on yhdenvertaisuus. Sen mukaan yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa päättää tai tehdä mitään, mikä voi tuottaa yhdelle osakkaalle etua toisten kustannuksella. Kysymys on siis rajanvedosta enemmistövallan ja vähemmistöä suojaavien säännösten välillä.

Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoituksena ei ole haitata päätöksentekoa, vaan estää enemmistöosakkaiden suosiminen vähemmistön kustannuksella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joku hanke jää toteuttamatta, jos kaikki osakkaat eivät saa siitä suoraan etua. Tärkeintä on, että kaikilla on mahdollisuus hyötyä hankkeesta.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki ja se pitää olla asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella taloyhtiöllä. Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa ja rekisteröity.

Yhtiöjärjestyksessä on määritelty, millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita ja minkä tilojen hallintaan osakkaan osakkeet antavat oikeuden. Yhtiöjärjestyksestä voi myös selvitä, miten kunnossapidon vastuut jakautuvat osakkaan ja taloyhtiön välillä.

Lisätietoa

Asunto-osakeyhtiölaista ja yhtiöjärjestyksestä saa lisätietoa oman taloyhtiönsä isännöintiyritykseltä.