Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen tarkoitus on edistää taloyhtiöiden avoimuutta ja parantaa asumisviihtyvyyttä. Hallintotapasuositus helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus antaa taloyhtiöiden johdolle ja osakkaille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvään hallintoon. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus (PDF) täydentää ja selittää asunto-osakeyhtiölakia ja sitä voi soveltaa kaikenlaisissa taloyhtiöissä. Erityisesti suosituksesta on hyötyä hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -kehitystyöryhmä valitsi vuonna 2016 kymmenen keskeisintä suositusta, joiden toteuttamiseen taloyhtiöiden kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Jos ne tuodaan käytäntöön, yhtiö on jo  hyvissä asemissa. Ne liittyvät esimerkiksi taloyhtiön strategiaan, hallinnon vuosisuunnitteluun, taloyhtiön viestintään ja osakkaan käyttäytymiseen.

fakta

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia.

Hyvä hallintotapa –työryhmän valitsemat 10 keskeisintä suositusta*

SUOSITUS 1: Taloyhtiön strategia, jossa muistutetaan pidemmän ajan tavoitteiden ja niiden toteutussuunnitelman tärkeydestä.

SUOSITUS 3: Yhtiökokousaika, -paikka ja osallistumistavat, jossa kerrotaan, että kokous järjestettävä niin, että osakkaat voivat osallistua ja käyttää tehokkaasti oikeuksiaan kokouksessa.

SUOSITUS 14: Hallituksen työjärjestys ja kokoussuunnitelma, jossa puhutaan siitä, miten hallituksen on laadittava toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys ja kokoussuunnitelma, joiden keskeinen sisältö on selostettava ja tiedotettava osakkaille ja asukkaille.

SUOSITUS 15: Taloyhtiön vuosikello, jossa muistutetaan taloyhtiön toimintaan liittyvien keskeisten tehtävien sekä osakas- ja asukasviestinnän aikataulutuksesta.

SUOSITUS 16: Toimintakertomus, jossa kerrotaan, miten tietojen antaminen yhtiöstä ja sen toiminnasta, yhtiön hallinnosta sekä esimerkiksi energian kulutuksesta, vakuutuksista ja yhtiön strategian toteutumisesta kannattaa tehdä.

SUOSITUS 19: Hallituksen jäsenten perehdyttäminen ja koulutus, jossa käsitellään tehtävien huolellisen hoitamisen edellytyksiä: Hallituksen uuden jäsenen perehdyttää ensisijaisesti hallituksen puheenjohtaja, ja uuden puheenjohtajan perehdyttää yleensä edellisen hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä.

SUOSITUS 28: Isännöintisopimus eli tarkennus siitä, että isännöintipalveluista on laadittava aina kirjallinen sopimus.

SUOSITUS 29: Isännöintisopimuksen käsittely hallituksessa vuosittain, jossa muistutetaan, että isännöintisopimuksen sisältö olisi käytävä aina läpi hallituskauden alussa.

SUOSITUS 43: Yhtiön johdon työnjako tilikauden aikaisessa viestinnässä, jossa kehotetaan, että hallitus ja isännöitsijä sopivat, miten tilikauden aikainen osakas- ja asukasviestintä järjestetään – vuosikelloa hyödyntäen.

SUOSITUS 58: Osakkaan huomaavaisuus, jossa muistutetaan, että osakas ottaa huoneistonsa ja taloyhtiön yleisten tilojen käytössä huomioon myös toiset osakkaat ja asukkaat.

*Nämä ovat tiivistelmiä suosituksista. Yllä mainitut suositukset löydät Hyvä hallintotapa -suosituksesta (PDF).