Viestintäsuositus taloyhtiöille

Taloyhtiön viestintäsuosituksen tarkoitus on parantaa käytännön viestintää isännöinnin, hallituksen ja osakkaiden välillä.

Luottamus ja avoimuus isännöinnin, hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä vähentää riitoja ja osakehuoneiston käyttöön liittyviä epäselvyyksiä. Riittävä viestintä mahdollistaa osakkaiden osallistumisen taloyhtiön päätöksentekoon, lisää hallitustyön arvostusta ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat yhdessä oikeusministeriön kanssa laatineet julkaisun Viestintäsuositus taloyhtiöille. Sen tarkoitus on parantaa vuorovaikutusta ja taloyhtiöiden toiminnan avoimuutta.

Suosituksessa annetaan taloyhtiön osakkaille, hallituksen jäsenille ja isännöinnille kokonaiskuva taloyhtiön viestintää koskevista asunto-osakeyhtiölain säännöksistä ja niitä täydentävästä hyvästä tavasta. Tavoitteena on parantaa viestinnän käytännön toteuttamista osapuolten välillä.

Viestintää toivotaan lisää

Viestintäsuositus taloyhtiöille sai alkunsa oikeusministeriön vuosina 2013–2014 tekemän selvityksen perusteella. Siinä kävi ilmi, että taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat toivovat parempaa viestintää.

Viestintäsuositus taloyhtiöille sisältää 27 suositusta seuraavista aiheista:

  • viestintäpalveluista sopiminen
  • hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä
  • tilikauden aikainen viestintä osakkaille ja asukkaille
  • asukkaiden ja osakkaiden viestintä taloyhtiön johdolle
  • viestintä yllättävissä poikkeustilanteissa
  • yhtiökokousviestintä
  • korjaushankeviestintä
  • taloyhtiönviestinnän tavat

Lataa taloyhtiön viestintäsuositus