Yhtiökokous taloyhtiössä

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jossa päätetään taloyhtiötä ja osakkaita koskevista asioista.

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua, sillä siellä päätetään taloyhtiötä koskevista asioista. Se on myös osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä ja siellä saa tietoa siitä, miten omaa omaisuutta hoidetaan. Yhtiökokouksessa myös valitaan taloyhtiölle hallitus.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa pääsee vaikuttamaan omiin asumiskustannuksiinsa, sillä siellä tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia päätöksiä. Näillä päätöksillä on puolestaan vaikutus asuntojen arvon kehittymiseen.

Yhtiökokoukseen osallistuva ei sitoudu mihinkään eikä ketään voi esimerkiksi valita hallitukseen ilman hänen omaa suostumustaan.

Taloyhtiön yhtiökokouksen asioita ovat muun muassa:

  • talousarvio
  • vastikkeiden sekä vesi- ja muiden maksujen suuruus
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • kunnossapitotarveselvitys
  • selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä
  • hallituksen jäsenten palkkiot
  • hallituksen jäsenten valinta

Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisia yhtiökokouksia voi olla useampia vuodessa, jos yhtiöjärjestys niin määrää. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kuka saa osallistua?

Yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon saavat osallistua kaikki osakkaat. Edellytyksenä on, että osakas on merkitty osakasluetteloon tai hän esittää yhtiökokouksessa selvityksen omistusoikeudestaan. Lisäksi kokoukseen saavat osallistua isännöitsijä ja hallituksen jäsenet.

Yli viiden asunnon yhtiössä myös vuokralainen voi osallistua yhtiökokoukseen, kun käsitellään asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi hänen kotinsa tai taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöön. Vuokralainen voi äänestää yhtiökokouksessa, kun hän edustaa yhtiökokouksessa vuokranantajaansa.