Isännöinti alana

Isännöinti on kasvuala, jonka merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään.

Isännöintialalla työskentelee 5 000 ammattilaista, joista puolet on isännöitsijöitä. Tyypillisesti keskikokoisessa isännöintiyrityksessä on töissä isännöitsijän lisäksi 3-5 asiantuntijaa. He ovat kiinteistösihteereitä, teknisiä asiantuntijoita ja kirjanpitäjiä.

Tulevina vuosina isännöintiyritykset rekrytoivat ahkerasti, sillä arvion mukaan jopa 50 prosenttia isännöitsijöistä siirtyy eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana. Ala kehittyy ja uusia osaajia tarvitaan koko ajan lisää. Isännöitsijän työ on monipuolista ja isännöitsijän tehtäviin kuuluu palveluiden hankintaa, asiakaspalvelua, lakiosaamista ja pitkäntähtäimen suunnittelua.