Isännöintisopimus

Isännöintipalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan isännöintisopimuksessa.

Isännöintiyrityksen ja taloyhtiön välisen isännöintisopimuksen tavoitteena on varmistaa, että taloyhtiön arki sujuu ja osakkaiden omaisuuden arvo kehittyy pitkällä tähtäimellä.

Isännöintipalvelujen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan isännöintiyrityksen ja taloyhtiön välillä sopimuksissa, joissa on sovittu isännöintipalveluista tai muista vastaavista kiinteistönjohtamista koskevista palveluista. Yleisistä sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä toisin.

Sopimuksen edellytyksenä on osapuolten välinen avoimuus ja luottamus. Isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen onkin hyvä käydä säännöllisesti keskustelua siitä, toimiiko isännöintisopimus ja miten sitä voisi edelleen kehittää.