Isännöintipäivien 2019 palaute

Isännöintialan vuoden keskeisin tapahtuma Isännöintipäivät järjestettiin 17.-19.9.2019 Hartwall Arenalla Helsingissä. Syksyn Isännöintipäivillä kohtasi isännöitsijöitä 200 Isännöintiliiton jäsenyrityksestä ja palveluntarjoajia 132 eri yrityksestä.

Isännöintiliitto kerää vuosittain palautetta Isännöintipäivistä sekä seminaariosallistujilta että näytteilleasettajilta. Palautteen perusteella molemmat ryhmät olivat syksyn Isännöintipäiviin tyytyväisiä.

Seminaariosallistujat tulevat kehittämään ammattitaitoaan

Seminaariosallistujien palautekyselyyn vastasi lähes 130 henkilöä. Neljännes palautekyselyyn vastanneista henkilöistä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa Isännöintipäivillä. Ensi kertaa Isännöintipäivillä olleita vastaajia houkutteli tapahtumaan erityisesti tilaisuuden tarjoama ammatillinen anti.

Isännöintipäivien yleisarvosanaksi seminaariosallistujat antoivat 3,9 (asteikolla 1-5). Palautekyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien mielipidettä Isännöintipäivien eri osa-alueista. Parhaimmaksi osa-alueeksi osallistujat arvottivat verkostoitumismahdollisuudet palveluntarjoajien kanssa (arvosana 4,4). Myös Isännöintipäivien näyttely, verkostoitumismahdollisuudet kollegoiden kanssa sekä tapahtuman ilmapiiri keräsivät kiitosta ja saivat yli 4 arvosanan.

Palautteesta näkyi selvästi, että seminaariosallistujat kokevat näyttelyn tärkeäksi osaksi Isännöintipäiviä. Vastaajien mielestä näyttelyn tarjonta on ammatillisesti kiinnostavaa ja näyttelystä saa paitsi uusia kontakteja palveluntarjoajiin myös tietoa oman työn tueksi. Kiinnostavaa oli myös vastaajien vahva näkemys siitä, että palveluntarjoajien asiantuntemus tukee heidän oman ammattitaitonsa kehittämistä.

Näytteilleasettajat verkostoituvat ja rakentavat yrityksen imagoa

Näytteilleasettajien palautekyselyyn vastasi 79 henkilöä. Isännöintipäivien yleisarvosanaksi näytteilleasettajat antoivat niin ikään 3,9 (asteikolla 1-5).

Isännöintipäivien ilmapiiri sekä tapahtuman käytännön järjestelyt saivat vastaajilta kiitosta ja keräsivät palautteen korkeimmat arvosanat. Isännöintipäivien suurimmiksi hyödyiksi kyselyyn vastanneet äänestivät yrityksen imagon rakentamisen, asiakkaiden tapaamisen sekä verkostoitumisen. Myös palveluiden ja tuotteiden esittely sekä uusien kontaktien luominen koettiin keskeisinä tapahtumasta saatuina hyötyinä.

Vastausten perusteella erityisesti keskiviikon seminaaripäivän verkostoitumismahdollisuuksia pidettiin onnistuneina. Tapahtuman aikaisen verkostoitumisen onnistuminen näkyi vastauksissa selvimmin luotujen kontaktien määrässä. Lähes neljännes palautekyselyyn vastanneista arvioi saaneensa yritysedustajiensa kesken tapahtuman aikana yli 100 kontaktia. Tämä luku on yli seitsemän kertaa suurempi kuin vastaava luku viime vuonna. Sen lisäksi, että vastausten perusteella kontakteja oli saatu huomattavasti viime vuotta enemmän, lähes 43% kyselyyn vastanneista kertoi, että yli puolet heidän keräämistään kontakteista oli uusia.

Isännöintipäivät tarjoaa vuodesta toiseen isännöintilalan ammattilaisille tilaisuuden kehittää ammattitaitoaan ja palveluntarjoajille mahdollisuuden tavata sekä nykyisiä että uusia asiakkaita. Ensi vuonna Isännöintipäivät järjestetään Turun Messukeskuksessa 15.-17.9.2020.