Jäsenen osallistumistavat

Jäsenillä on useita tapoja osallistua ja vaikuttaa Isännöintiliiton toimintaan ja päätöksiin. Jäsenten tarpeiden ja näkemysten kuunteleminen on tärkeä osa Isännöintiliiton kehittämistä.

Isännöintiliitto kuuntelee jäsentensä tarpeita ja näkemyksiä monin eri tavoin. Jäsenenä voit osallistua niin paljon kuin haluat. Osallistumalla paitsi vaikutat, myös tutustut kollegoihin ympäri maan ja voit saada näkemystä myös omaan työhösi. Valitse mahdollisuuksiisi sopiva tapa ja hae mukaan.

Uutta 2023: vaikuttaja-areena

Isännöintiliiton hallitus on perustanut uuden, jäsenistä koostuvan vaikuttaja-areenan. Vaikuttaja-areenan tehtävänä on tuoda jäsenistön näkemystä Isännöintiliiton isoihin, jäsenille tärkeisiin vaikuttamis- ja kehittämishankkeisiin.

Vuonna 2023 näitä ovat isännöinnin valvontajärjestelmän uudistus sekä ISE-ehtojen päivittäminen.

vaikuttaja-areenan Työohjelma 2023

Vaikuttaja-areena kokoontuuu kaksi kertaa Helsingissä paikan päällä alustavasti kello 10-19:

  1. Ensimmäinen työpajapäivä 1.6.2023, Helsinki
  2. Toinen työpajapäivä 23.11.2023, Helsinki

Työpäivä sisältää valvontajärjestelmän uudistukseen ja ISE-ehtoihin liittyviä info-osuuksia ja työpajatyöskentelyä sekä lopuksi virkistysaktiviteetin.

Työpäivien lisäksi vaikuttaja-areenan jäseniä pyydetään tarvittaessa vastaamaan kyselyihin ja kommentoimaan aineiston luonnoksia.

Vaikuttaja-areenan työskentelyperiaatteet

Hallitus päättää vuosittain, mitä asioita vaikuttaja-areenassa käsitellään. Vaikuttaja-areenan toimikausi on yksi vuosi, ja jäsenet sitoutuvat työskentelemään määritellyissä aiheissa koko vuoden.

Vaikuttaja-areenan työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee vaikuttaja-areenan budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työn organisoivat henkilöstön edustajat.

Vaikuttaja-areenan jäsenet noudattavat Isännöintiliiton kilpailulakiohjetta.

Isännöintiliitto ei maksa vaikuttaja-areenan jäsenille matka- tai päivärahoja.


Jäsenraati

Jäsenraati osallistuu Isännöintiliiton jäsenpalvelujen kehittämiseen ja auttaa Isännöintiliittoa tarjoamaan sidosryhmilleen tietoa isännöintialan ajatuksista. Joukkoon kuuluu niin isännöitsijöitä, kirjanpitäjiä, kiinteistösihteereitä, teknisiä isännöitsijöitä kuin toimitusjohtajiakin.

Jäsenraatiin voit ilmoittautua milloin haluat. Sen jälkeen saat kutsuja kertaluonteisiin työpajoihin, sähköisiin kyselyihin ja haastatteluihin ja päätät itse, mihin niistä osallistut. Jäsenraadista voit myös poistua ilmoituksella.

Jäsenraatilaiset ovat esimerkiksi ideoineet ja kommentoineet Isännöintiliiton koulutusten ja Mapin sisältöjä. Vuoden 2023 Isännöintipäivien ohjelmaa on myös rakennettu jäsenraadin tuella.

Ilmoittaudu mukaan suoraan Anne Murtomäelle: anne.murtomaki@isannointiliitto.fi


Tutkimuskyselyt

Isännöintiliiton jäsenten edunvalvonta ja vaikuttaminen nojaavat vahvaan tutkimus- ja selvitystoimintaan. Tarjoamme alasta isännöinnin näkemyksen, jonka vain isännöintiala itse pystyy muodostamaan.

Laajoissa, koko alaa koskevissa asioissa kaikki jäsenet saavat sähköpostilla kutsun vastata tutkimuskyselyyn. Vuosittaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Energiabarometri, Putkiremonttibarometri ja jäsentyytyväisyystutkimus. Lisäksi toimialan tunnuslukuja ja ajankohtaisia haasteita luodataan kyselyjen avulla.

Tutustu Isännöintiliiton tutkimusjulkaisuihin


Liittokokous ja hallitus

Isännöintiliiton liittokokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa. Sinne saavat kutsun varsinaiset jäsenet eli jäsenyritykset ja jäsenyhdistykset. Äänioikeus on varsinaisen jäsenen nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä.

Liittokokouksessa valitaan hallitus, jossa vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä. Lue lisää hallituksesta ja liiton päätöksenteosta