Mitä haluat tietää Isännöintiliitosta?

Tähän on koottu kysymyksiä ja vastauksia Isännnöintiliiton toiminnasta ja tavoitteista. Isännöintiliitto kehittää toimintaansa jatkuvasti, ja siinä keskustelu jäsenten kanssa on tärkeä työkalu.

Jos et löydä vastausta tältä sivulta, voit jättää uuden kysymyksen jäsenpalvelussa toimisto@isannointiliitto.fi tai osallistua keskusteluun Isännöinnin ja Palveluverkoston Kulmakuppila -Facebook-ryhmässä.

Liity mukaan

Isännnöintiliittoon kuuluu yli 500 isännöintiyritystä ja 21 yhdistystä. Pääset mukaan toimintaan, jos työskentelet jossakin jäsenyrityksistä. Jäsenyhdistykset taas tarjoavat isännöitsijöille verkostoitumismahdollisuudet omalla alueellaan.

Tietoa jäsenyydestä

Toimintaperiaatteet

 • Miten Isännöintiliitto kuuntelee jäseniä?

  Isännöintiliiton henkilökunta tapaa joka vuosi satoja jäseniä ja käy aktiivista keskustelua tapaamisissa, puhelimitse, sähköisissä kanavissa ja erilaisissa työryhmissä.

  Isännöintiliiton toimintaa ohjaava hallitus koostuu jäsenten valitsemista edustajista.

  Jäseniltä kysytään palautetta vuosittain jäsentyytyväisyyskyselyssä sekä useilla muilla kyselyillä pitkin vuotta.

 • Miksi Isännöintiliitto haluaa lisätä toimintaresursseja?

  Vaikuttamistyöhön ja jäsenten palvelemiseen tarvitaan ihmisiä ja rahaa. Isännöintiliitto käyttää toiminnan tuotot jäsenten puolesta vaikuttamiseen.

 • Miksi Isännöintiliitto kehittää ja myy palveluja isännöintiyrityksille?

  Isännöintiliiton rooli alan edunvalvojana on valmentaa jäseniä maailman muutoksiin, ei vain seurata sivusta meneillään olevaa muutosta.

  Yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä parannetaan myös yksittäisen isännöitsijän asemaa.

  Isännöintiliiton jäsenille tarjoamat palvelut ja työkalut edistävät alan kehittymistä. Jokainen palvelu auttaa jäseniä esimerkiksi helpottamalla isännöitsijän työtä, lisäämällä asiakkaan ymmärrystä, vähentämällä turhaa työtä tai tuottamalla tietoa arjen tueksi.

  Monilla isännöintiyrityksillä on pienet kehitysresurssit. Isännöintiliiton palveluiden avulla kehittäminen onnistuu helpommin.

  Osa palveluista on maksullisia, koska kaikki jäsenet eivät tarvitse samoja palveluja. Lisäpalvelujen tuotot käytetään Isännöintiliiton vaikutustyön ja jäsenpalvelujen toteuttamiseen.

 • Miksi Isännöintiliitto ylläpitää isännöinnin ulkopuolisten yritysten Palveluverkostoa?

  Palveluverkosto on osa isännöinnin toimintaympäristöön vaikuttamista. Tavoitteena on kehittää palveluntuottajien ymmärrystä isännöinnistä ja isännöitsijöiden osto-osaamista.

  Isännöinnin onnistumista asiakkaan silmissä mitataan myös isännöinnin kumppaniyritysten onnistumisella.

  Isännöitsijän työhön kuuluu tietää, mistä taloyhtiölle saadaan tarvittavaa asiantuntemusta. Palveluverkoston kautta Isännöintiliitto auttaa jäseniään tutustumaan palveluntarjoajiin ja löytämään uusia ideoita. Palveluverkostoon liittymällä yritys pääsee tavoittamaan isännöinti- ja taloyhtiökohderyhmän päättäjiä Isännöintiliiton kanavien ja tapahtumien avulla sekä markkinointiyhteistyön kautta.

  Isännöintiliiton jäsenet ovat sitoutuneet hyvään isännöintitapaan, jonka mukaan isännöinti toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostojaan tilaajan eduksi.

 • Mikä on isännöintiliiton hallituksen jäsenten rooli toiminnassa?

  Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen niin päättäessä hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

  Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

  Hallituksen jäsenet toimivat linkkinä jäsenistöön ja työskentelevät aktiivisesti muun muassa työryhmien puheenjohtajina.

 • Miten Isännöintiliitto huolehtii, että sen toiminta ei rajoita kilpailua?

  Jokaisen Isännöintiliitossa toimivan tehtävänä on omalta osaltaan valvoa, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Henkilökunta on sitoutunut noudattamaan aiheesta annettua ohjeistusta.

  Isännöintiliitto on ohjeistanut vastaavalla ohjeella myös jäsenyrityksensä sekä paikalliset isännöitsijäyhdistykset.

  Lue lisää: Ohje kilpailulainsäädännön noudattamisesta Isännöintiliitto

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

 • Miten Isännöintiliitto edistää jäsentensä etua?

  Isännöintiliitto toimii jäseniään varten.

  Isännöintiliiton toimintaa ohjaa vuosina 2021-2025 strategia, joka on laadittu yhteistyössä jäsenten kanssa. Sen mukaan autamme jäseniämme onnistumaan työssään, syvennämme jäsentemme osaamista, vahvistamme isännöinnin arvostusta, vaikutamme kiinteistöalalla näkyvästi ja teemme yhteistyötä maailman parhaan asumisen edistämiseksi.

  Isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden etu on, että isännöintityö on mielekästä, työn ja liiketoiminnan kehittämiseen on riittävästi aikaa, ja että palvelut kehittyvät asukaskeskeisesti.

  Isännöintiliiton tavoite on, että taloyhtiöiden hallitusten ohella asukkaatkin näkevät hyvän isännöinnin merkityksen. Vain sellaista asiaa voi arvostaa, jonka merkityksen ymmärtää.

 • Miten Isännöintiliitto edistää yksittäisen isännöitsijän asiaa?

  Isännöitsijä saa Isännöintiliitosta ammatillista tietoa, koulutusta ja verkostoja.

  Tuotamme syväosaamiseen tähtäävää, laadukasta ajankohtaistietoa ja -koulutusta täydentäen sitä kokonaisuutta, jota kumppanimme tarjoavat.

  Kehitämme jäsenyritysten palveluja huomioiden koko henkilökunnan tarpeet sekä jäsenyhdistyksille palveluja, jotka täydentävät kokonaisuutta.

 • Miksi Isännöintiliitto ajaa alan yritysten etuja?

  Isännöinnin kehittäminen on välttämätöntä, jotta asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi kohenevat. Kehittäminen tapahtuu isännöintiyrityksissä.

 • Miksi Isännöintiliitto tuottaa viestintää isännöinnin asiakkaille?

  Viestinnällä parannetaan ymmärrystä siitä, mitä isännöinti on, sekä tämän työn merkityksestä.

  Ennakoiva viestintä parantaa isännöitsijän työn mielekkyyttä, kun isännöitsijän ei tarvitse vastata jokaisen asukkaan kysymyksiin yksitellen. Isännöintiliiton materiaali auttaa tässä.

 • Millaista yhteistyötä Isännöintiliitto tekee Kiinteistöliiton kanssa?

  Isännöintiliitto toteuttaa Kiinteistöliiton kanssa yhteishankkeita, kuten yhteisiä ohjeistuksia ja tiedotteita, aina kun siihen avautuu mahdollisuus, joka auttaa isännöintiä onnistumaan. Esimerkiksi Taloyhtiön hyvä hallintotapa ja viestintäsuositus syntyivät yhteistyössä. Monissa lainsäädäntöasioissa järjestöt vaikuttavat yhdessä.

Jäsenyys