Strategia

Jäsenet ovat etusijalla, kun Isännöintiliitto vie isännöinnin asiantuntemuksen uuteen aikaan.

Isännöintiliiton strategiassa vuosille 2021-2025 on huomioitu jäsenten tarpeet sekä asumiseen ja isännöintiin kohdistuvat odotukset. Tämä strategia on matkaopas uuteen aikaan, jossa isännöintialalle virtaa uusia osaajia ja ala saa sille kuuluvan huomion, ymmärryksen ja arvostuksen.

Visio

 • Viemme isännöinnin asiantuntijuuden uuteen aikaan

  Isännöinnin asiantuntijuuden uusi aika merkitsee meille kaikille tärkeiden asioiden toteutumista. Se merkitsee uusien osaajien kasvavaa virtaa isännöintiin. Se merkitsee positiivista ja kiinnostunutta huomiota kaikelle sille tärkeälle, mitä meillä on muille kerrottavana asumisesta ja sen tulevaisuudesta. Se merkitsee myös ymmärrystä siitä, että me teemme yhteistyössä koko toimialan kanssa joka päivä töitä maailman parhaan asumisen edistämiseksi. Siksi isännöinnin uusi aika tarkoittaa myös aivan uusiin korkeuksiin nousevaa arvostusta.

  Arvostuksen saaminen edellyttää meiltä kaikilta vastuunkantoa yhteisestä suunnasta ja määränpäästä.  Sen ensimmäinen tärkeä askel on kyky arvostaa omaa asiantuntijuutta ja merkitystä, sillä ennen kuin muut voivat arvostaa Sinua, on ensin itse arvostettava itseään ja osaamistaan. Toinen tärkeä askel on jatkuva uteliaisuus ja oman osaamispääoman kasvusta huolehtiminen. Ja siinä on todellisen asiantuntijuuden vaikeus ja ihanuus: On kyettävä olemaan ylpeä osaamisestaan ja samanaikaisesti on oltava avoin ja nöyrä kaiken sen edessä, mitä ei vielä tiedä. Se on asiantuntijuutta puhtaimmillaan. Yhdistelmän ytimestä rakentuu myös luottamus, joka sekin on arvostuksen yksi tärkeimmistä raaka-aineista. Me haluamme olla kaikessa toiminnassamme luottamuksen arvoisia.

  Kirjattu visio sisältää aina yhden tärkeän valintakysymyksen: ”Haastavatko vallitsevat olosuhteet meidät – vai haastammeko me kulloinkin vallitsevat olosuhteet?” Molemmat valinnat edellyttävät reagointia. Ensimmäinen valinta merkitsee sitä, että reagoimme meitä ympäröivän maailman tapahtumiin vasta silloin, kun se on aivan välttämätöntä. Jälkimmäinen vaihtoehto puolestaan tarkoittaa sitä, että oma tuleva kohtalomme on meidän käsissämme. Meillä on siten valta muokata tulevaisuutemme tavoittelemamme mukaiseksi. Siksi on tärkeää oivaltaa, että tulevaisuus on tässä hetkessä ja nyt! – niissä valinnoissa ja päätöksissä, joita teemme, ja joita viemme käytäntöön. Jokainen meistä tekee tällä matkalla yhteiseen tulevaisuuteemme vaikuttavia päätöksiä joka päivä.

  Siksi tämä matkaopas.

  Sen tehtävä on kertoa Sinulle, minulle ja meille kaikille, mikä on meille kaikille tärkeää matkallamme isännöinnin asiantuntijuuden uuteen aikaan.

  Kiitos siitä, että olet yksi matkamme avaintekijöistä!

  Helsingissä 28.4.2020

  Isännöintiliiton hallitus

Arvot: Rakastamme sitä mitä teemme ja annamme sen näkyä! Me olemme:

 • SUORASELKÄINEN KUMPPANI
  • Haluamme tehdä asioita yhteistyössä.
  • Näemme sidosryhmät vahvuutena.
  • Sanomme suoraan miten asiat ovat – emme hyssyttele.
  • Olemme avoimia joka suuntaan.
 • SINNIKÄS VAIKUTTAJA
  • Haemme pitkän aikavälin hyötyjä jäsenillemme ja taloyhtiöille.
  • Tunnustamme, että isot muutokset vaativat aikaa ja työtä.
  • Kestämme kritiikkiä.
  • Emme provosoidu.
  • Uskallamme muuttaa asioita ja suuntaa.
 • HURMAAVA ASIANTUNTIJA
  • Tekemisemme ja sanomisemme pohjautuvat tutkittuun tietoon.
  • Olemme ratkaisukeskeisiä.
  • Avaamme uusia keskusteluja.
  • Sanomme asiat kiinnostavasti ja jäämme mieleen.
  • Kehitämme osaamistamme.

Missio

 • Autamme jäseniämme onnistumaan työssään

  Uudistamme kaikkia palvelujamme ketterästi ja kannattavasti. Poistamme rohkeasti palvelun, joka ei tuota hyötyä ja/tai se on taloudellisesti kannattamaton. Kehitämme jäsenyritysten palveluita koko isännöintiyrityksen henkilökunnan tarpeet huomioiden. Jäsenyhdistyksille kehitetään omia, heidän tarpeitaan vastaavia palveluita siten, että ne muodostavat yritysjäsenpalvelujen kanssa yhteen toimivan kokonaisuuden.


  Haluamme tuntea jäsenemme paremmin ja tarjota palveluillamme aitoa lisäarvoa. Kartoitamme uudelleen erilaiset jäsen-, asiakas- ja yhteistyökumppaniprofiilit, jotta tunnistamme heidän tarpeensa. Tuntemus auttaa meitä myös uusien jäsenien hankinnassa, joka on tärkeää vaikuttavuuden vahvistamiseksi entisestään. Mitä enemmän meitä on, sen paremmin yhdistämme toimialan, sitä paremmin pystymme auttamaan sidosryhmiä ja vaikuttamistavoitteillamme on sitä parempi mahdollisuus toteutua”


  Yhdistämme jäsentemme eduksi monipuolisen ja kasvavan palveluyritysten verkoston. Luomme digitaalisen rajapinnan ja muita keinoja, jotka yhdistävät jäsenemme ja palveluverkostomme yritykset valtakunnallisesti ja paikallisesti niin, että se tuottaa aitoa lisäarvoa molemmille. Palveluverkostoyhteistyötä ohjaavat pääperiaatteet ovat: avoimuus, neutraliteetti, tasapuolisuus ja kumppanikohtaisesta yksinoikeudesta pidättäytyminen.

 • Syvennämme jäsentemme osaamista

  Panostamme osaamisen kehittämiseen. Tuotamme jäsenille syväosaamiseen tähtäävää, laadukasta ajankohtaistietoa ja -koulutusta täydentäen sitä kokonaisuutta, jota kumppanimme tarjoavat. Panostamme erityisesti digitaalisiin menetelmiin, jotka mahdollistavat tiedon paikka- ja aikariippumattoman, kaikille tasapuolisen, nopean ja kustannustehokkaan välityksen jäsenille.


  Tavoitteemme on strategiakaudella saada valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen tarjontaan isännöintiin suuntavia opintokokonaisuuksia. Tämän lisäksi panostamme ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämiseen Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen kanssa.

 • Vahvistamme isännöinnin arvostusta

  Nostamme isännöinnin ammatillista arvostusta. Teemme hyvää isännöintiä näkyväksi. Selkeytämme sitä, mitä isännöinnin toimeen kuuluu. Edistämme kaikessa toiminnassa rehtiä, avointa ja luotettavaa isännöintialaa.


  Tuomme perusopetuksessa esille asumisen tietoutta ja isännöinnin roolia oppimateriaalein.


  Strategiakauden aikana luomme vastuullisen toimijan toimintamallin niin liiton oman toiminnan kuin myös jäsenyrityksen liiketoiminnan näkökulmasta.

 • Vaikutamme kiinteistöalalla näkyvästi

  Tiivistämme yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa. Lisäämme Liiton paikallista läsnäoloa alueilla ja näkyvyyttä paikallisissa medioissa. Tiiviimmän alueellisen yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää isännöinnin osaamista.


  Lisäämme alaan liittyvää tutkimustoimintaa. Tutkitun tiedon avulla lisäämme viestiemme näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, palvelemme eri jäsen- ja sidosryhmiämme paremmin ja  parannamme toimialan palvelutarjontaa palveluverkoston kanssa.


  Kasvatamme mediatyötä. Kotitalo on merkittävä taloudellinen kivijalka. Laajennamme Kotitalon verkkolehden kohderyhmän kuluttaja-asiakkaisiin. Tiivistämme myös yhteistyösuhteita mediaan, tavoitteenamme parantaa entisestään viestimme läpimenoa.

 • Teemme yhteistyötä maailman parhaan asumisen edistämiseksi

  Asumisen kehittäminen ja asuntovarallisuudesta huolehtiminen on koko alan yhteinen tehtävä. Panostamme yhteistyövaikuttamiseen kaikkien toimialalla vaikuttavien tahojen kanssa. Strategisesti tärkein yhteistyökumppanimme siinä on Kiinteistöliitto. Teemme yhteistyötä toisiamme täydentäen ja tukien.


  Laajennamme ja tiivistämme yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Tuotamme palveluita sekä itse, yhteistyössä kumppaneiden kanssa että ulkoistamalla palvelutuotantoa. Tarjoamme maksullisia lisäpalveluitamme myös liiton jäsenkunnan ulkopuolelle, mutta palveluiden kehittämistä ja hinnoittelua ohjaava periaate on aina jäsenen etu.