Asrek toi isännöintijärjestelmien toimittajat yhteen

Sähköinen asunto-osakerekisteri eli Asrek ei ole välttämätön pakko, vaan mahdollisuus monelle eri taholle.

Tästä lähtökohdasta käytiin vilkasta keskustelua, kun Isännöintiliiton toimistolla kokoontui noin 20 isännöintijärjestelmätoimittajaa ja Asrek-hankkeen asiantuntijaa. Tilaisuus oli yksi niistä tavoista, joilla Isännöintiliitto tekee järjestelmätoimittajiin kohdistuvaa vaikuttamistyötään. Osallistujista välittyi yhteinen halu kehittää järjestelmiä.

Tapaamisessa mietittiin muun muassa sitä, mitä isännöinti odottaa järjestelmätoimittajilta ja miten toimittajat pystyvät näihin odotuksiin vastaamaan. Asrekin myötä on tärkeää, että järjestelmätoimittajien isännöintiyrityksille tarjoamat rajapintaratkaisut helpottavat isännöinnin työtä.

REIM Isännöinnin tietohallintopäällikkö Vesa Koskisen mukaan Asrek on iso ja hieno muutos isännöintialalla.

– Asrek on pohja uudenlaiselle palveluntuottamiselle. Isännöintiala on ollut ennen kiinteistöjen hallintaa, mutta Asrekin myötä voidaan yhä enemmän nostaa keskiöön asukas ja hänelle tuotettavat palvelut.

Isännöintijärjestelmiä pitää alkaa kehittää nyt, jotta isännöintiyritykset pääsevät mahdollisimman pian käyttämään Asrekia, kun se otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Selvää on, että isännöinnille aiheutuvat kustannukset on minimoitava, hallinnon hoitamisen helpotuttava ja asiakaskokemuksen parannuttava.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén tekee Asrekin lainsäädäntöryhmässä työtä sen eteen, että isännöinnin näkökulmat otetaan Asrekissa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon.

– Hankkeessa on hienoa se, että lainsäädäntöä ja järjestelmän rakentamista tehdään rinta rinnan, koska tällä tavalla saadaan aikaiseksi järjestelmä, joka oikeasti palvelee sen käyttäjiä.