ARAn energia-avustuksia tarjolla viime vuotta enemmän

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi tänä vuonna myöntää aiempaa enemmän avustuksia energiaremontteihin ja sähköautojen latausinfran hankintaan. Hallitus myönsi kehysriihessään tukirahaa asuinrakennuksien energiatehokkuushankkeisiin 100 miljoonan euroa ja sähköautojen latausinfrahankkeisiin 30 miljoonaa euroa. Avustusta voi hakea myös, kun kiinteistö luopuu öljystä tai maakaasusta.

ARAn energia-avustuksiin tuli reipas korotus, sillä esimerkiksi vuonna 2021 energia-avustuksia tuli jakoon 40 miljoonaa euroa ja taloyhtiöiden latausinfrahankkeisiin varattiin 5,5 miljoonaa euroa.

Energiaremontteja koskevilla avustuksilla edistetään vihreää siirtymää ja parannetaan Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta energian suhteen.

Sekä energiaremontteja että latausinfraa koskevilla avustuksilla edistetään niin sanottua vihreää sirtymää. Lisäksi niillä parannetaan Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta energian suhteen.  Asuinrakennukset ovat vihreässä siirtymässä tärkeässä roolissa, sillä rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta ja rakennukset aiheuttavat noin 30 prosenttia päästöistä.

Isännöintiliitto toivonut parannuksia avustuksiin

ARA on myöntänyt energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin vuodesta 2020. Viime vuonna avustuksia haettiin niin ahkerasti, että osa viime vuoden hakijoista joutui jäämään odottelemaan avustuksen saamista tämän vuoden budjetista.

Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa onkin tyytyväinen energia-avustuksiin nyt tulleeseen lisärahoitukseen. Liitto antoi keväällä lausunnon asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta vuosiksi 2021-2028. Siinä Isännöintiliitto toivoi, että energia- ja avustuspolitiikalla kannustettaisiin entistä pitkäjännitteisemmin taloyhtiöitä energiatehokkuuteen.

– Isännöinnin ammattilaisille teettämässämme Energiabarometrissa nousi esiin, että energia- ja avustuspolitiikan lyhytjännitteisuus on yksi suurimmista jarruista sille, ettei energiatehokkuustoimenpiteitä viedä taloyhtiöissä eteenpäin. Esitimme eduskunnalle toimittamassa lausunnossa, että avustuspolitiikalla kannustettaisiin taloyhtiöitä entistä enemmän etsimään energiatehokkaita ratkaisuja. ARAn saama lisärahoitus on signaali oikeaan suuntaan, Viljamaa sanoo.

Taloyhtiö voi saada energia-avustusta korjaushankkeeseensa, jos hankkeella taloyhtiön energiatehokkuus paranee riittävästi. Mittarina tälle käytetään esimerkiksi kiinteistön energiatodistukseen laskettavaa E-lukua. Tarkoitus on kannustaa siihen, että rakennusten energiatehokkuutta parannettaisiin reilusti minimivaatimuksia paremmaksi.

ARA on koonnut sivuilleen kattavan infopaketin siitä, miten ja mihin taloyhtiöt energia-avustuksia voivat hakea. Energia-avustusten haku on auki ympäri vuoden.