Eduskunta hyväksyi rakentamislain – laajan korjaushankkeen yhteydessä vaaditaan jatkossa ilmastoselvitys

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 uuden rakentamislain, johon sisältyy uusi velvoite ilmastoselvityksen laatimisesta.

Jatkossa uuden tai rakentamislupaa edellyttävän, laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava ilmastoselvityksellä. Ilmastoselvitys liitetään rakennuslupahakemukseen. Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa ennen luvan myöntämistä, että vaadittava ilmastoselvitys on tehty.

Ilmastoselvityksen tavoitteena on päästöjen vähentäminen ja vähähiilisen rakentamisen edistäminen. Se ei korvaa rakennusten energiatodistuksia.

− Ilmastoselvityksen teettämisestä aiheutuvat kustannukset eivät ole tiedossa, vaan hinta määräytyy myöhemmin markkinoilla. Lainvalmisteluaineistoon sisältyneiden arvioiden mukaan hinta voisi rakennuksesta riippuen olla 2 000–6 000 euron välillä, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Juho Heino sanoo.

Taloyhtiöissä velvoite ilmastoselvityksen tekemiseen kuuluu yhtiölle. Yksittäisille osakkaille velvoitetta ei ole.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla asetus, jolla annetaan tarkemmat määräykset ilmastoselvityksen sisällöstä ja siitä, kenen tehtäviin ilmastoselvityksen laatiminen sisällytetään. Isännöintiliitto seuraa asetuksen valmistelua ja on jättänyt asetusluonnoksesta lausunnon marraskuussa 2022.

Laki odottaa vielä vahvistamista, ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025 alkaen. Voimaantuloa lykättiin eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Alkuperäinen esitys oli, että laki olisi tullut voimaan 1.1.2024 alkaen.