Homeongelma on taloyhtiön yhteinen asia 

Kaikilla osapuolilla – osakkaalla, hallituksella ja isännöinnillä – on omat velvollisuutensa.

Isännöitsijöiden kokemusten mukaan home-epäilyissä ei aina ole perää. Jos homeongelmasta kuitenkin on olemassa selviä merkkejä, taloyhtiön hallituksen tulee päättää toimenpiteistä. Tilanteen arvioinnissa hallitusta neuvoo isännöitsijä.

Jos hallitus suhtautuu konkreettisiin merkkeihin välinpitämättömästi, homeongelma voi johtaa pahimmillaan osakkaiden ja asukkaiden terveyden vaarantumiseen.

Osakkaiden tulisi muistaa, että asunto-osakeyhtiömuotoisessa asumisessa myös ongelmat ovat yhteisiä, ja niihin puuttuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on kaikkien etu.

– Riittäviin toimiin ryhtyminen on hallituksen ja isännöinnin selkeä velvollisuus ja sen laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen.

Eri osapuolten velvollisuudet homeongelmatapauksissa

Osakas

Velvollisuudet:

 • Ilmoittaa kirjallisesti isännöitsijälle viasta tai puutteesta, joka on yhtiön kunnossapitovastuulla olevassa rakenteessa.
 • Perustella väite riittävän selvästi; yhtiön johto arvioi ilmoituksen avulla, kuinka konkreettisia merkkejä homeongelmasta on ja mihin toimiin on ryhdyttävä.
 • Huolehtia huoneistonsa kunnosta.
 • Oikeudet:
 • Jos ongelmaepäily ei johda yhtiöissä toimenpiteisiin tai asiaa selvitettäessä ei löydetä merkkejä homeesta, osakas voi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, joka arvioi asunnon terveyshaitan olemassaolon.

Vuokralainen

Velvollisuus:

 • Ilmoittaa home-epäilyistä vuokranantajalleen ja isännöitsijälle tai hallitukselle.

Hallitus

Velvollisuudet:

 • Tilata asiantuntijaselvitys, jos on syytä epäillä, että vika tai puute on olemassa ja se kuuluu yhtiön kunnossapitovastuulle.
 • Varmistaa, että asukkaille ja osakkaille viestitään riittävästi selvityksen etenemisestä ja tulevista korjauksista.
 • Ajaa yhtiön ja osakkaiden etua ja toimia sen mukaisesti
 • Asiantuntevan isännöinnin hankinta

Isännöitsijä

Velvollisuudet

 • Ajaa yhtiön ja osakkaiden etua.
 • Huolehtia siitä, että taloyhtiö täyttää velvollisuutensa osakasta kohtaan. Käytännössä siis toimia hallituksen tukena ja olla asiantuntija siinä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

Uutishuoneeseen