Taloyhtiön kunnossapitovastuu

Taloyhtiön kunnossapitovastuusta säännellään asunto-osakeyhtiölaissa.

Kunnossapitovastuun mukaan taloyhtiön kuuluu:

  • pitää asuntojen rakenteet ja eristeet kunnossa.
  • vastata lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- sekä muiden vastaavien perusjärjestelmien kunnossapidosta poislukien asunnoissa olevat altaat.
  • korjata ne asuntojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai muun yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen osan vian tai sen korjaamisen takia.
  • vastata sellaisesta osakkaan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka voidaan rinnastaa taloyhtiön toteuttamaan tai vastuulleen ottamaan asennukseen, mikäli taloyhtiö on voinut valvoa asunnossa tehtyä työtä asunto-osakeyhtiölain edellytysten mukaisesti.
  • vastata rakennuksen ulkopinnasta myös parvekkeen kohdalla.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkaan välillä myös toisin kuin asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu.

Osakkaan vastuut

Kunnossapitovastuun mukaan osakkaan kuuluu:

  • pitää kunnossa asuntonsa sisäosat.
  • hoitaa asuntoaan huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että taloyhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai asunnon osat eivät rikkoudu.
  • vastatata esimerkiksi asunnon sisätilojen laitteista ja varusteista, pintamateriaaleista, kaapistoista ja kalusteista riippumatta siitä, onko ne asennettu kiinni rakenteisiin vai ei.

Osakas ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Osakkaalla on kuitenkin korjausvastuu, jos hän on aiheuttanut asunnossa vahingon huolimattomuudellaan tai tahallisesti.