Isännöinnille uusi työkirja vastuullisuuden kehittämiseen

Vastuullisen isännöinnin työkirja auttaa selvittämään, missä vaiheessa isännöintiyritys on ja miten se haluaa kehittää vastuullisuuttaan.

Kuluttajat ja työntekijät odottavat yrityksiltä vastuullisuutta. Lisäksi isännöinti on tärkeässä roolissa taloyhtiöiden vastuullisuuden kehittämisessä. Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu kuuluvat olennaisesti hyvään isännöintiin.

Isännöintiliiton jäsenistä koostuva Vastuullisuustyöryhmä ideoi vuonna 2022 Vastuullisen isännöinnin työkirjan, joka auttaa kartoittamaan isännöintiyrityksen kipupisteitä ja tavoitteita. Työkirja oheismateriaaleineen valmistui maaliskuussa 2023.

Kokonaisuus sisältää työkirjan lisäksi Isännöintiliiton Mappi-jäsenpalveluun koottuja digitaalisia materiaaleja. Powerpoint-esityksen muotoon tiivistettyjä osia voi hyödyntää oman yrityksen kehittämisessä. Taulukoksi aihealueittain kootut kysymykset auttavat pohtimaan vastuullisuuden tilaa ja kehittämiskeinoja. Raportointipohja tukee toimenpiteiden seurannassa ja vastuullisuusraportoinnissa.

Vastuullisen isännöinnin aihealueet:

Sosiaalinen vastuu 

  • Miten varmistamme henkilöstön osaamisen, ammattitaidon ja hyvinvoinnin?
  • Miten pääsisimme kohtuulliseen työaikaan ja varmistamme työaikalainsäädännön noudattamisen?
  • Miten varmistan, että toimimme syrjimättömästi ja tasa-arvoisesti?

Taloudellinen vastuu

  • Miten torjumme korruptiota ja harmaata taloutta?
  • Miten edistämme avointa ja läpinäkyvää isännöintiä suhteessa taloyhtiöihin?
  • Miten teemme hankinnat vastuullisesti ja edistämme reilua kilpailua?

Ympäristövastuu 

  • Miten edistämme hiilineutraaliutta ja energiatehokkuutta taloyhtiöissä?
  • Miten edistämme ympäristöystävällistä toimintaa omassa yrityksessämme?
  • Millä tavoin tuemme terveellistä ja turvallista asumista taloyhtiöissämme?

− Vastuullisuuden teemat ovat laajoja, mutta tässä kohtaa voisin käyttää lempisanontaani, ”elefantti syödään paloissa”. Ihan alkuun kannattaa varmistaa, että ainakin isännöinnin eettisiin ohjeisiin liittyvät toimet ovat kunnossa, työkirjan kirjoittanut Isännöintiliiton viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö Liina Länsiluoto sanoo.

Länsiluoto muistuttaa, että vastuullisuus ei tarkoita täydellistä toimintaa jokaisella osa-alueella, vaan sitoutumista jatkuvaan parantamiseen. Vastuullisen isännöinnin työkirja auttaa pohtimaan vastuullisuuden tilaa omassa yrityksessä, valitsemaan aluksi tärkeimmät kehittämiskohteet ja mittaamaan onnistumista.

Vastuullisen isännöinnin työkirjan avulla isännöintiyritys pääsee hyvin alkuun kehittämistyössä. Lisäapua saa halutessaan liiton asiantuntijoilta.