Isännöintiala puheenaiheena Brysselissä

Jari Porthén ja Liisa Jaakonsaari
Jari Porthén vei Liisa Jaakonsaarelle tuliaisiksi asukasviestintään tarkoitettuja Isännöintiliiton oppaita, jotka Jaakonsaari lupasi viedä kotitaloyhtiöönsä Ouluun.

Isännöintiliiton edustaja Jari Porthén tapasi Brysselissä eurokansanedustaja Liisa Jaakonsaaren. Suomalaiset vaihtoivat kuulumisia lokakuun puolivälissä, kun europarlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta kokoontui.

Puheeksi nousi isännöinnin merkitys ja Isännöintiliiton työ alan kehittämisessä.

­– Kerroin, että Suomi haluaa olla mukana kehittämässä kansainvälisiä mahdollisuuksia, Porthén kertoo.

Jaakonsaari arvostaa suomalaista isännöintiä, ja Porthén lupasi auttaa häntä milloin tahansa, jos Suomen suhtautuminen direktiiveihin askarruttaa.

”Isännöintiliitolla on CEPI:ssä hyvä maine, ja toimintaamme luotetaan.”

Jaakonsaari kuuluu Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan, joka pyrkii vähentämään kaupan esteitä ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä lisätäkseen kilpailua EU:n sisämarkkinoilla.

Porthén seurasi valiokunnan kokousta kiinteistöalan eurooppalaisen kattojärjestö CEPIn edustajien kanssa.

Valiokunta miettii muun muassa, miten helpotetaan ammatinharjoittamista toisessa EU-maassa. Tiettyjä säädeltyjä ammatteja, kuten kiinteistönvälitys, on jo mukana European Professional Card -järjestelmässä, jonka kautta henkilö voi rekisteröityä ammatinharjoittajaksi kevennetyllä byrokratialla.

Periaatteessa samaa voisi soveltaa isännöintiinkin, koska tausta on sama maasta riippumatta, Jari Porthén sanoo.

– Kaikkialla on kuitenkin kyse rakennusten ja siellä asuvien ihmisten elämän mukavaksi tekemisestä.

Kanava auki EU:n vaikuttajiin

Isännöintiliitto on osa eurooppalaista kiinteistöalan järjestöjen kattojärjestöä, CEPIä. Sen kautta isännöintialalla on kanava vaikuttaa ja saada varhaista tietoa alaa ja sen yrityksiä koskevasta säätelystä.

Isännöintiliittoa edustaa CEPissä Jari Porthén, joka on toiminut myös Isännöintiliiton puheenjohtajana vuosina 2010–2014. Hän on mukana CEPIn työryhmissä, joissa keskustellaan kansallisistakin kysymyksistä.

– Isännöintiliitolla on CEPIssä hyvä maine, ja toimintaamme luotetaan. Lisäksi meillä on hyvät henkilösuhteet asioita valmisteleviin ihmisiin siellä, Porthén kertoo.

CEPI järjesti edustajilleen tapaamisia eurokansanedustajien kanssa osana Lobby Week -tapahtumaansa lokakuun puolivälissä. CEPI pyrkii vaikuttamaan erityisesti kolmessa teemassa, jotka pidettiin esillä myös Lobby Weekin aikana:

Sisämarkkinoiden ja ammatti- ja palvelusäätelyn lisäksi toinen teema on kaupunkien ja asumisen energiatehokkuus. Kolmas vaikutusteema on rahanpesun estäminen. Järjestö seuraa myös kuluttaja-asioita ja kaupankäyntiin liittyviä vero- ja vakuutusasioita.

Lisätietoa CEPIn vaikutustavoitteista