Isännöintiliitto: Hallitusohjelma lisää isännöintipalvelujen tarvetta taloyhtiöissä

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on huomioitu laajasti asuntopolitiikka ja haettu ratkaisuja myös isännöinnissä tunnistettuihin asumisen haasteisiin. Näitä ovat muun muassa kaupungistuminen ja erityisesti haja-asutusalueilla rapistuvan ja arvoaan menettävän asuntokannan peruskorjaukset. Hallitusohjelma sisältää myös energia- ja ympäristöratkaisujen tukemisen.

”Selvitetään, millä edellytyksillä valtion takaamia perusparannuslainoja olisi mahdollista myöntää sellaisille asunto-osakeyhtiöille, jotka sijaitsevat esimerkiksi väestöltään vähenevillä alueilla ja joiden on muuten vaikea saada pankkilainoitusta kiinteistöjen peruskorjauksiin”, hallitusohjelmassa linjataan.

Rakennusten laatuun, energiatehokkuuteen ja esimerkiksi sisäilmaongelmiin on ohjelmassa haettu ratkaisuja. Näiden edistämiseksi hallitusohjelmassa luvataan erilaisia tukia, kuten erityisesti taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä, jolla tuetaan energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi hallitus aikoo selvittää energiaremonttien suunnittelukustannusten ottamista kotitalousvähennyksen piiriin taloyhtiöiden osakkaille.

Sähköautojen latauspisteiden rakentamistukea jatketaan ja korotetaan. Hallitus aikoo edistää sähköautoilua myös asettamalla vähimmäismäärät sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiselle kiinteistöissä laajamittaisten remonttien yhteydessä ja poistamalla sen rakentamisen hallinnollisia esteitä erityisesti taloyhtiöissä.

Lisäksi ilahduttavaa on, että panostuksia on hallitusohjelman perusteella tulossa sähköisen osakehuoneistorekisterin (huonteistotietojärjestelmä) jatkokehittämiseen. Hallitus aikoo selvittää kiinteistön korjausvelka-arvion ottamista osaksi isännöitsijäntodistusta asunnonostajan kuluttajansuojan parantamiseksi.

– Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttaminen taloyhtiöissä lisää tarvetta isännöintipalveluille. Taloyhtiön uudistukset ovat aina isoja hankkeita ja ne vaativat huolellista valmistelua sekä osaavaa johtamista. Kasvavat vaatimukset esimerkiksi rakennusten energiatehokkuudelle on huomioitava aikaisempaa tarkemmin tulevissa korjaushankkeissa, arvioi Isännöintiliiton vt. yksikön johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt.

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Uutishuoneeseen