Hallitus muuttamassa korjausavustuksia säätelevää lakia. Isännöintiliitto antoi lausunnon.

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksia säätelevään lakiin suunnitellaan muutoksia. Uudistunut laki antaisi taloyhtiöille mahdollisuuden hakea avustusta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannussuunnitelmiin. Tukea on tulossa myös taloyhtiöiden energiaremontteihin.

Isännöintiliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä, joka koskee lakia asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta.

Rinteen hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi ottaa käyttöön avustus asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannussuunnitelmien laatimiseen. Hallitus antoi syyskuussa asiasta esityksen.

Tukea sisäilmaongelmien ratkaisemiseen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annettua lakia muutetaan siten, että jatkossa asuinrakennusten ja asuntojen kuntotutkimuksiin sekä rakennusten perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää avustusta.

Nämä avustukset on tarkoitus kohdentaa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun. Avustuksia myönnettäisiin sekä asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle että luonnolliselle henkilölle.

Isännöintiliitolta pyydettiin lausuntoa hallituksen esityksestä. Isännöintiliitto korosti lausunnossaan suunnitelmallisen kiinteistönpidon merkitystä rakennuskannan laadun ylläpitämisessä. Lausunnossa esitettiin, että avustuksen saaminen nyt ehdotettuihin tarkoituksiin edellyttäisi hakijana olevalta yhteisöltä taloyhtiön kunnossapitoa koskevaa pitkäntähtäimen strategiaa. Taloyhtiöstrategian edellyttäminen kohdentaisi avustukset kohteisiin, jotka sitoutuvat panostamaan suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon. Lisäksi lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että avustuksensaajia koskevaa pykälää on tarkennettava, mikäli tarkoituksena on, että myös asunto-osakkeet omistavalla luonnollisella henkilöllä on tosiasiallisesti mahdollisuus saada avustusta yhteisön lisäksi.

Tästä pääset tutustumaan tarkemmin kaikkien esityksestä annettujen lausuntojen sisältöön.

Avustusta luvassa myös kerrostalojen energiaremontteihin

Hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi myös ottaa käyttöön erityisesti taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä, jolla tuetaan energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä.

Ympäristöministeriön ilmoitti tiedotteessa 17.9.2019, että energiatehokasta asumista edistetään varaamalla valtion budjetissa erityisesti asuinkerrostalojen energiaremonttien tukemiseen 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja kokonaisuudessaan 100 miljoonaa vuosina 2020-2022 yhteensä. Energia-avustuksia voivat saada sekä vapaarahoitteiset että ARA-rahoitteiset talot. Tuen yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa. Avustus on osa askelia kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2035.