Isännöintiliitto talousvaliokunnalle: sähköautojen latausvalmiusvelvoite liian tiukka

Isännöintiliitto on ollut kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa liittyen hallituksen esitykseen sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa. Kirjallisessa lausunnossaan Isännöintiliitto toistaa ja perustelee jo syksyllä 2019 ympäristöministeriölle lausumansa kannan:

Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sähköautojen latausmahdollisuuksia, mutta direktiivin perustasoa on edelleen liialti kiristetty asuinrakennusten osalta. Isännöintiliitto ehdottaa, että velvoitteeseen rakentaa latausvalmius niin uusien asuinrakennusten kuin laajamittaisesti korjattavien asuinrakennusten osalta pitäydyttäisiin direktiivin tasossa.

Lakiesityksen mukaan latausvalmius tulee toteuttaa uudiskohteisiin ja kaikkiin laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Direktiivi, johon esitys pohjautuu, velvoittaisi kuitenkin vasta yli kymmenen pysäköintipaikan taloyhtiöitä.

Lue lisää: Sähköautojen latausvalmiusvelvoite liian tiukka taloyhtiöille

Lakiesitys on osa EU:n vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Valiokuntakäsittelyn on määrä valmistua kesällä 2020, minkä jälkeen eduskunta päättää lain voimaantulosta.