Sähköautojen latausvalmiusvelvoite liian tiukka taloyhtiöille

Hallitus on hyväksynyt lakiesityksen, joka velvoittaa taloyhtiöt lisäämään sähköautojen latausmahdollisuuksia. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja siihen liittyvät velvoitteet tulevat voimaan vuodesta 2021 lähtien. Isännöintiliitto pitää lakia liian tiukkana ja epämääräisenä.

Uuden lain myötä latausvalmius tulee toteuttaa uudiskohteisiin ja kaikkiin laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Valmius tulee toteuttaa jokaiselle pysäköintipaikalle. Velvoite koskee myös pysäköintitaloja, jotka on tarkoitettu yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen.

Latauspistevalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin. Velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole, vaan siitä päättää taloyhtiö.

Laki liian tiukka ja epämääräinen

Uuden lain määritelmä remontin laajamittaisuudesta on Isännöintiliiton mukaan vaikeasti tulkittava. Tämä aiheuttaa epätietoisuutta siitä, millaisissa remonteissa latausvalmius täytyy toteuttaa.

– Remonttihan voi olla laajamittainen, mutta ei silti ulotu sellaisiin rakennuksen osiin, että latausvalmiuden toteuttaminen olisi helposti tehtävissä tämän remontin yhteydessä, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius huomauttaa.

Isännöintiliitto pelkää myös, että laki muun muassa kohdentaa latauspisteinvestoinnit alueellisesti vääriin paikkoihin.

– Käsityksemme mukaan sähköautot lisääntyvät erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.  Velvoite pakottaa kuitenkin investoimaan latausvalmiuteen samalla lailla joka puolella Suomea ja melko pienissäkin taloyhtiöissä, sanoo Lithenius.

Isännöintiliiton tavoin myös Kiinteistöliitto on ollut huolissaan pienemmistä taloyhtiöistä etenkin kasvukeskusten ulkopuolella. Liitot ovat havainneet jo muutenkin haasteita remonttirahoituksen saamisessa.

– Isännöinti on kohdannut ongelmia korjausten rahoittamisessa eri puolella Suomea. Jopa kasvukeskusten pienissä taloyhtiöissä välttämättömien korjausten toteutus on jo ennestään hankalaa, ja nyt pitää mahdollisesti toteuttaa myös latauspistevalmius sähköautoille, Lithenius sanoo.

Latauspistevelvoite lisää entisestään korjaushankkeen kustannuksia, vaikka taloyhtiössä ei välttämättä ole edes tarvetta sähköauton lataamiseen. Näissä yhtiöissä olisi Isännöintiliiton mukaan usein tarkoituksenmukaisempaa tehdä muita energiatehokkuutta parantavia hankkeita.

Laki on osa EU:n energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Lain tavoitteena on lisätä huomattavasti latauspistevalmiutta Suomessa.

Isännöintiliitto antoi hallituksen esitysluonnoksesta kriittisen lausunnon jo viime marraskuussa. Isännöintiliitto kannatti tavoitetta parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sähköautojen latausmahdollisuutta taloyhtiöissä. Lakiluonnos nähtiin kuitenkin liian tiukkana verrattuna siihen, mitä varsinainen EU-direktiivi edellyttää.

Lisätietoja:

Laura Lithenius
lakiasiantuntija
laura.lithenius@isannointiliitto.fi

Lue myös:

Sähköautoja koskeva lakiluonnos toisi uusia haasteita taloyhtiöiden korjausrakentamiseen

Isännöintiliiton lausunto sähköautojen latauspisteistä 8.11.2019

Kotitalo: Taloyhtiöiden remonttirahoitus muuttuu − osakas, oletko valmis uuteen aikaan?

Uutishuoneeseen