Isännöintiyritys 2018: MTR-Isännöinti Oy

Isännöintiliitto valitsi vantaalaisen MTR-Isännöinti Oy:n Isännöintiyritys 2018 -palkinnon saajaksi.
Isännöintiyritys 2018 -palkinnon sai yritys, joka kehittää asumista tavoitteellisesti ja lisää asukkaiden kuuntelua monin eri kehitys- ja kokeiluhankkein. Avauksia tavoitteellisesti asumisen kehittämisen suuntaan ovat esimerkiksi taloyhtiöille tehtävät strategiat, henkilökunnan kouluttaminen strategiatyöhön ja taloyhtiöiden kokouskulttuurin parantaminen.

MTR:n porukka muodosti sydämen. Vasemmasta yläkulmasta myötäpäivään ympäri: Lauri Mankki, Mikko Melasniemi, Jani Riihola, Jonna Havukainen, Saimi Pakkala, Krister Ilvonen (edessä), Marianne Aho-Mankki, Tuulia Sirvio. Kuva: Anne Vatén.

MTR-Isännöinti tarjoaa asiakkailleen asukaskyselyjen pohjalta laadittavat taloyhtiöstrategiat, joihin kiteytetään taloyhtiön arvot, kärkihankkeet ja taloustavoitteet. Kaikki erikoisammattitutkintoa suorittavat MTR:n isännöitsijät kouluttautuvat strategiatyöhön.

– Strategia kertoo taloyhtiön tahtotilan, tulevat kärkihankkeet ja auttaa määrittämään, arvostavatko asukkaat esimerkiksi ekologisuutta valinnoissa. Myös asumisen arkeen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat huomioidaan, sillä elämä ei ole pelkkää seinää ja kattoa. Strategioilla onkin lisätty esimerkiksi yhteisöllisyyttä asiakasyhtiöissä, MTR-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Krister Ilvonen kertoo.

Yritys on konseptoinut myös taloyhtiöiden yhtiökokoukset keskittymään menneen sijasta tulevan kehittämiseen, mikä houkuttelee enemmän osakkaita mukaan. Lisäksi MTR-Isännöinnillä on käynnissä muita hankkeita, joilla kehitetään taloyhtiöiden viihtyisyyttä. Yksi esimerkki on naapurisopua edistävä Hyveet Taloyhtiössä -hanke, joka tavoitteli tänä vuonna Isännöintiteko 2018 -palkintoa.

– Asiakaskokemus ohjaa kaikkea toimintaamme ja sen kehittämistä. Tämä on tärkein asiakaslupauksemme. Esimerkiksi taloyhtiöstrategioihin on kehitteillä asiakkaiden toiveesta pitkän tähtäimen taloussuunnitelma, jossa arvioidaan vastikkeiden kehitystä ja vaikutusta asumiskustannuksiin, havainnollistaa Ilvonen.

Tällä hetkellä MTR-Isännöinti Oy:llä on asiakkainaan noin 300 taloyhtiötä, sen liikevaihto vuonna 2017 oli 2,7 milj. EUR ja se työllistää yli 30 työntekijää.

Palkinnot jaettiin Isännöintipäivillä Lahdessa 12.9.2018. Isännöintipäivät on isännöintialan suurin vuosittainen tapahtuma, jonne alan ammattilaiset kokoontuvat kouluttautumaan ja verkostoitumaan.
Isännöintiliitto palkitsee vuosittain alalla ansioituneita isännöintiyrityksiä, isännöitsijöitä ja isännöintitekoja. Tänä vuonna Isännöintiliiton palkintojen teemoina olivat asiakkaiden kuuntelu ja asumisen strateginen eli tavoitteellinen kehittäminen.

Lisätiedot:

Viestinnän suunnittelija Meri Siippainen, meri.siippainen@isannointiliitto.fi, Isännöintiliitto
Toimitusjohtaja Krister Ilvonen, krister.ilvonen@mtr.fi, (09) 8387 2550, MTR-Isännöinti Oy