Isännöitsijäbarometri: työhyvinvoinnissa parannettavaa 

Tuoreen selvityksen mukaan isännöitsijöiden työssä jaksamisessa on isoja eroja. Neljäsosa isännöitsijöistä voi työssään hyvin, mutta reilu kolmannes isännöitsijöistä kamppailee jaksamisongelmien kanssa.

Isännöintiyrityksen sisäisen yhteistyön lisääminen on selvityksen mukaan avaintekijä henkilöstön tukemisessa. Isännöitsijäbarometri osoittaa, että isännöitsijät pitävät tärkeänä hyvää johtamista: selkeitä tavoitteita, parempaa töiden organisointia ja palautetta.

– Yrityksessä tarvitaan selkeät prosessit, jotta työntekijän ei tarvitse joka kerta selvittää ja miettiä, miten joku asia tehdään. Näin jokainen myös tietää, mitä häneltä odotetaan ja johtaminenkin on yksinkertaisempaa, sanoo johtaja Juha-Pekka Manninen Isännöintiliitosta.

Hyvinvoiva henkilökunta, hyvä tiimityö ja toimivat prosessit näkyvät asiakkaille parempana ja nopeampana palveluna. Jatkossa tulevat menestymään ne yritykset, joissa henkilökunnasta huolehditaan vastuullisesti.

– Alkuvuodesta haastattelimme isännöintiyritysten johtajia. Kävi selvästi ilmi, että isännöintiyrityksissä esimiehillä ja johtajilla on liian vähän aikaa johtamiseen ja kehittämiseen. Aikaa saa lisää kehittämällä toimintaa systemaattiseen suuntaan, kertoo johtaja Marjut Joensuu Isännöintiliitosta.

Isännöinti on vaativa ja monipuolinen ala, eikä yksi ihminen millään voi osata kaikkea. Alalla on paljon mikroyrityksiä, mutta harva isännöitsijä tekee työtään yksin. Pienessä yrityksessä tiimi voi koostua alihankkijoista ja yhteistyöverkostoista.

Isännöintiliitto teki Isännöitsijäbarometrin kesäkuussa 2018 ja siihen vastasi 134 isännöintialan ammattilaista. Työhyvinvointi ja johtaminen ovat aiheina myös Isännöintipäivillä 12.-13.9. Lahdessa.

Lisätiedot

Johtaja Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, puh. 040 500 2828

Johtaja Juha-Pekka Manninen, Isännöintiliitto, puh. 050 324 6604