Korjaushanke koronan keskellä? Uusi ohje kertoo miten toimia

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat laatineet ohjeet siitä, mitä täytyy ottaa huomioon korjaushankkeissa koronavirustilanteen aikana. Myös Isännöintiliitto oli mukana ohjeen valmistelussa.

Taloyhtiöissä, joissa on meneillään korjaushanke, tai sellaisen aloituksesta on sovittu, pohditaan nyt hankkeen etenemisen mahdollisuuksia koronaepidemian keskellä. Uusi ohjeistus antaa neuvoja korjaushankkeiden toteuttamiseen etenkin niissä tilanteissa, joissa korjauksia tehdään myös asunnoissa. Rakennusten ulkopuolella tai yhteisissä tiloissa tehtäviä korjauksia voi pääsääntöisesti jatkaa kuten ennenkin.

Virallisten rajoitusten ja suositusten tavoitteena on suojella ihmisiä, joten myös korjaushankkeissa niitä noudatetaan niin hyvin kuin mahdollista. Tämä asettaa myös asunnoissa tehtäville korjauksille tiukkoja vaatimuksia ja niitä tulee harkita aiempaa tarkemmin.

Sekä asukkaiden että työntekijöiden terveys on etusijalla

Akuutit huoltotarpeet ja välttämättömät korjaustarpeet täytyy hoitaa. Jos asukas itse kieltää välttämättömätkin toimenpiteet asunnossa, voi hänelle seurata korvausvastuu mahdollisista vahingoista.

Asukasta ei voi velvoittaa kertomaan omasta terveydentilastaan, mutta viranomaisten toive on, että huoneistoon tuleville kerrotaan luottamuksellisesti, jos asunnossa on koronatartunnan saanut tai sille altistunut henkilö. Näin huolehditaan muiden turvallisuudesta ja minimoidaan taudin leviäminen.

Huoneistokäyntejä tekevien terveys täytyy turvata riittävin suojavarustein ja perehdyttämällä heidät toimintatapoihin ja suojavarusteiden käyttöön. Asukkaan tulisi siirtyä riittävän aikaisin ennen korjaustyön alkua toiseen tilaan, esimerkiksi eri huoneeseen.

Koronaepidemia voi vaikuttaa hankkeen aikatauluun. Taloyhtiön täytyy neuvotella ja sopia kirjallisesti urakoitsijan kanssa hankkeen aikataulusta, mahdollisesta viivästymisestä sekä sen mahdollisista kustannusvaikutuksista. Jos korjaushanke on vasta suunnitteluasteella, voi suunnittelua ja urakkatarjousten pyytämistä jatkaa normaalisti. Hanke kannattaa kuitenkin aikatauluttaa niin, että huoneistojen sisällä tehtävät työt aloitetaan vasta epidemian jälkeen. Huoneistojen ulkopuolisia töitä ei tarvitse siirtää eteenpäin.

Ohje on päivittyvä. Sitä tarkennetaan epidemian edetessä viranomaisohjeistusten mukaisesti ja saadun palautteen perusteella.

Ohjeen valmisteluun ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön lisäksi osallistuneet Valvira, aluehallintovirasto, THL, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Omakotiliitto, Rakli ja Rakennusteollisuus.

Lue koko ohje: Ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin koronavirusepidemian aikana

Uutishuoneeseen