Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen

Ensi vuonna Suomessa otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri (ASREK), jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Vuoden 2019 alusta asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin ja samalla luopua velvoitteesta osakeluettelon ylläpitoon. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain. Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä vuodesta 2019 alkaen. Paperisia osakekirjoja ei tämän jälkeen enää paineta, sillä tiedot löytyvät sähköisestä osakehuoneistorekisteristä.

Ajantasainen rekisteri lisää luotettavuutta

Uusi osakehuoneistorekisteri parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen sekä niiden omistaja- ja panttaustietojen saatavuutta ja luotettavuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa aikatauluista ja käytännön toimista asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille lähempänä siirtoajankohtaa. Tässä vaiheessa asunto-osakeyhtiöiltä ei vielä edellytetä toimenpiteitä.

Isännöintiliiton suurimpia vaikuttamisasioita

Sähköinen osakehuoneistorekisteri on yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Isännöinti on keskeisessä roolissa, kun osakkaita ja taloyhtiöitä koskevat tiedot kootaan yhteen palvelukokonaisuuteen. Sähköinen osakehuoneistorekisteri tulee vaikuttamaan lisäksi lähes kaikkeen isännöinnin tekemään työhön.

Isännöintiliiton vaikuttamistyön johtava ajatus on se, että osakehuoneistorekisterin on tarjottava isännöinnille kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi siirtymisen pitää olla isännöinnin kannalta yksinkertaista ja selkeää.

Yksi keskeinen vaikuttamistavoite on saada isännöintijärjestelmien toimittajat kehittämään järjestelmiään niin, että ne toimivat saumattomasti sähköisen osakehuoneistorekisterin kanssa.

Uutishuoneeseen