Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen valmistelu alkaa

Uudistettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) on astunut voimaan EU-tasolla. Nyt käynnissä on kahden vuoden kansallinen valmistelu, jonka aikana tehdään direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Isännöintiliitto vaikuttaa lakivalmisteluun osana Ympäristöministeriön kokoamaa seurantaryhmää. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistus etenee. Direktiivi astui toukokuun 2024 lopulla voimaan EU-tasolla, jonka jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa tehdä direktiivin edellyttämät muutokset kansallisiin lakeihin. 

Ympäristöministeriö on kutsunut keskeiset sidosryhmät mukaan seurantaryhmään, jossa toimeenpanosta kerrotaan ja keskustellaan. Isännöintiliiton edustajana ryhmässä on yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja.

Direktiivi on sisällöltään laaja, ja sen toimeenpano vaikuttaa sekä uudis- että korjausrakentamisen säädöksiin. Kansallisesti täytyy säätää muun muassa: 

  • päästöttömän uudisrakennuksen ja perusparannettavan rakennuksen määritelmästä
  • aurinkoenergian käytön lisäämisestä rakennuksissa
  • rakennuksen omistajalle vapaaehtoisesta perusparannuspassista
  • sähköautojen latauspisteiden lisäämisestä
  • polkupyöräpysäköinnistä
  • energiatehokkuustodistuksen sisältöön tulevista lisäyksistä.

Suomen on myös laadittava Kansallinen rakennusten perusparannussuunnitelma, joka korvaa Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian 2020–2050. 

Tavoitteena päästöttömyys ja energiatehokkuuden parantaminen 

Vaatimukset uudisrakentamiselle ovat kovempia kuin olemassa olevalle asuntokannalle. Uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuonna 2028 uusien julkisten rakennusten osalta ja 2030 kaikkien uudisrakennusten osalta. 

Energiatehokkuuden osalta direktiivi edellyttää, että energiatehokkuutta parannetaan kansallisella tasolla merkittävästi. Kansallisesti koko asuinrakennuskannan primäärienergian keskimääräinen kokonaiskäyttö (kWh/m²/vuosi) tulisi vähentyä 16 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2020. Vähennyksistä 55 % tulisi kohdistua energiatehokkuudeltaan heikoimpiin rakennuksiin. 

Isännöintiliitto seuraa lainsäädäntökehitystä tiiviisti ja tiedottaa jatkossakin aktiivisesti jäsenille, kun uutta tietoa direktiivin etenemisestä ja konkreettisista vaikutuksista taloyhtiöille tulee. 

Asiasta on käynnissä 21.6.2024 saakka myös avoin kysely, jossa voi antaa palautetta ja esittää toiveita direktiivin kansallisen toteuttamisen osalta. Vastaa kyselyyn Motivan sivuilla.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta