Taloyhtiöhallitusten jäsenten Facebook-ryhmässä jo miltei 900 jäsentä

Miten taloyhtiöiden hallitusten jäsenet voisivat paremmin jakaa kokemuksiaan, ideoitaan ja osaamistaan toisillaan? Miten saataisiin lisää matalan kynnyksen vuorovaikutusta ja vertaistukea, jota kovin monissa hallituksissa kaivataan?

Kotitalo-lehden toimitus halusi löytää vastauksen taloyhtiöhallitusten tarpeeseen löytää vertaistukea. Vastauksena toimitus perusti vuosi sitten Facebook-ryhmän taloyhtiöiden hallituksissa toimiville. Tällä hetkellä ryhmän jäsenmäärä on lähes 900.

– Kasvunvaraa toki vielä on, sillä taloyhtiöiden hallituksissa vaikuttaa 300 000 ihmistä, sanoo Kotitalon tuottaja Anna Malk.

Ryhmään ovat tervetulleita myös entiset hallitusjäsenet sekä kaikki hallitusjäsenyydestä kiinnostuneet.

– Ryhmän toiminta on ollut aktiivista. Keskustelunaiheet ovat vaihdelleet pesutupavarauksista aina isoihin saneerauskokonaisuuksiin. Ryhmässä on havaittavissa positiivista kehittämismieltä: etsitään yhdessä uusia ratkaisuja ja tehdään hallitustyöstä mielekkäämpää sekä taloyhtiöasumisesta parempaa, kertoo Kotitalon tuottaja Ida Levänen.

Isännöitsijän kannattaa suositella ryhmää hallituksilleen. Ryhmä löytyy kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Taloyhtiön hallitus tai nettiselaimen osoiteriville www.facebook.com/groups/taloyhtionhallitus. Kotitalon toimitus hyväksyy jäsenet suljettuun ryhmään.

Uutishuoneeseen