Taloyhtiöiden osakkaille uusi ohje asbestikartoituksista

Isännöintiala haluaa auttaa taloyhtiöiden osakkaita ymmärtämään asbestilain vaatimukset. Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton uusi ohje neuvoo, mitä uusia velvollisuuksia osakkaalla on huoneistoremontin valmistelussa.

Isännöintiala on huolissaan taloyhtiöiden osakkaiden epätietoisuudesta uuden asbestilain soveltamisessa. Kotiremonttiin ryhtyvä osakas voi laittaa vaakalaudalle sekä terveytensä että asuntonsa arvon, jos hän jättää asbestilain velvollisuudet huomioimatta.

Isännöitsijät haluavat estää tilanteen, että osakkaat jättävät remontit joko tekemättä tai eivät ilmoita niistä taloyhtiölle asbestikustannusten pelossa.

Isännöintiala muistuttaa, että jos remontissa kajotaan taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin, remontista on aina ilmoitettava taloyhtiölle. Tämä on sekä taloyhtiön että osakkaiden etu.

Jos osakas esimerkiksi jättää ilmoittamatta kylpyhuoneremontistaan taloyhtiölle, remontissa on suurempi virheiden riski. Kun taloyhtiöltä puuttuu tietoa, epäselvyydet kustannusten jaosta taloyhtiössä lisääntyvät ja voivat johtaa turhiin riitoihin.

Asunnon remontit merkitään isännöitsijäntodistukseen, jolla on suuri merkitys asuntokaupassa. Puuttuvat dokumentit laskevat asunnon arvoa ja vaikeuttavat myyntiä.

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Uuden lain mukaan asbesti on aina kartoitettava kaikista purettavista materiaaleista, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Osakkaan asbestiohje

Ohjeen on laatinut yhteistyössä työryhmä, johon kuuluivat Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Matinkylän Huolto Oy.

Lisätiedot:

Tommi Leppänen, Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto, tommi.leppanen@isannointiliitto.fi