Taloyhtiöille jaossa avustuksia viime vuotta enemmän – kokosimme avustukset

Taloyhtiön korjaushanke tai perusparannus voi maksaa suuriakin summia, mutta aivan kaikkea ei tarvitse maksaa omasta pussista. Valtio ja kaupungit tukevat taloyhtiöitä monissa hankkeissa.

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettujen avustusten määrä nousi tänä vuonna. Esimerkiksi sähköautojen latausinfran rakentamisen avustuksen kokonaissumma nousi ja tänä vuonna avustusta on jaossa jopa 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi mukaan tuli kaksi aivan uutta tukea: energia- ja sisäilma-avustus.

Useita avustuksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Myös ELY-keskus, Museovirasto ja kunnat tukevat erilaisissa hankkeissa.

Näitä avustuksia taloyhtiöt voivat hakea:

  • Energia-avustus: Uusi avustus, jota myönnetään asuintalon energiatehokkuutta parantavien remonttien suunnittelu- ja korjauskustannuksiin. Lue lisää ARAn sivuilta.
  • Sisäilma-avustus: Uusi avustus, joka on tarkoitettu sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin, mutta ei korjauksiin. Lue lisää ARAn sivuilta.
  • Esteettömyysavustus: Avustus on tarkoitettu liikkumisesteiden poistoon, jotta liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen, asuntoihin ja taloyhtiön muihin tiloihin mahdollistuu. Avustettavia toimia ovat esimerkiksi ulko-ovien leventäminen, kulkuluiskien, kaiteiden ja porrashissin rakentaminen. Lue lisää ARAn sivuilta.
  • Hissiavustus: Hissiavustusta saa uuden henkilöhissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon. Lue lisää ARAn sivuilta. ARAn lisäksi kaupungit voivat tukea hissin jälkiasentamista.
  • Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus: Avustus on tarkoitettu sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen taloyhtiöissä. Lue lisää ARAn sivuilta.
  • Rakennusperinnön hoitoavustus: Vanhimmat kerrostalot voivat saada avustusta rakennusperinnön hoitoon. Tuki on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.
  • Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus: Muutamia vanhimpia kerrostaloja voi koskea myös rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus. Avustus tähtää arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen ja tukee rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Lue lisää Museoviraston sivuilta.

Lue Kotitalosta, miten suuria avustukset ovat ja millä ehdoilla niitä myönnetään: Tarjolla ilmaista remonttirahaa – Kotitalo kokosi vuoden 2020 taloyhtiöiden avustukset