Tilastokeskus tutkii keinoja mitata korjausrakentamisen hintoja

Tilastokeskuksella on käynnissä projekti, jossa selvitetään erilaisia mahdollisuuksia luoda korjausrakentamisen hintaindeksi. Kehittämisvaiheessa toivotaan aktiivista osallistumista ja palautetta rakennusyrityksiltä ja isännöitsijöiltä, jotta tiedonkeruusta saataisiin mahdollisimman toimiva.

Tällä hetkellä korjausrakentamisesta ei tuoteta lainkaan hintaindeksiä, mikä on merkittävä puute rakentamisen tilastoinnissa. Nykyisin tuotettavat rakennuskustannusindeksi ja maarakennuskustannusindeksi mittaavat yrittäjälle muodostuvia kustannuksia, mutta eivät lopputuotteen hintakehitystä kuluttajalle. Kustannusindeksit eivät anna oikeaa kuvaa rakentamisen suhdannekehityksestä, jos niitä käytetään arvotietojen deflatointiin eli hintamuutosten eliminointiin euromääräisistä tilastotiedoista. Tähän tarkoitukseen paremmin soveltuu lopputuotteen hintaa mittaava indeksi.

Tilastokeskus toteuttaa projektin aikana pilottitiedonkeruun, jossa testataan erilaisia kyselylomakkeita. Kyselyä varten poimittu otos jaetaan osiin niin, että kukin vastaaja saa vain yhden lomakkeen. Otos koostuu rakennusyrityksistä sekä isännöintiyrityksistä, joilla on kokemusta korjaushankkeiden kilpailuttamisesta. Tilastokeskus lähettää kyselyn otokseen valikoituneille isännöintiyrityksille elokuussa.

Korjausrakentamisen hintojen paremmasta tilastoinnista hyötyvät kaikki rakennusalalla toimivat. Se ohjaa päätöksentekoa yrityksissä ja ministeriöissä, auttaa rakennusalan seuraamista ja kertoo markkinoiden yleisestä kilpailutilanteesta.

Osallistumalla pilottivaiheen tutkimukseen annat arvokasta palautetta, joka ohjaa indeksin kehittämistyötä jatkossa.

Lisää aiheesta:

Tilastokeskuksen blogi: Korjausrakentaminen tarvitsee oman hintaindeksin