Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta

Ympäristöministeriö tiedotti 10.11. antaneensa asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta.

Asetuksella otetaan käyttöön selkeytetty malli, jossa savupiipun toteutus tai korjaus on suunniteltava ja dokumentoitava maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävällä tavalla. Suunnittelun yhteydessä voidaan esittää esimerkiksi työnaikainen sää- ja olosuhdesuojaus. Piiloon jäävät rakennusvaiheet voidaan työn edetessä valokuvata, jotta niistä jää dokumentaatio käyttö- ja huolto-ohjetta, tarkastusasiakirjaa ja ennen käyttöönottoa tapahtuvaa ammattilaisen tarkastusta varten. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tästä eteenpäin varmistaa myös savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus ja savupiipun rakentaminen suunnitelman mukaisesti.

Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista sekä niiden suunnittelua. Tyypillisiä korjaus- ja muutostöitä ovat esimerkiksi savupiipun jälkiasentaminen, savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen sekä uuden savuhormin asentaminen savupiippuun tai muussa käytössä olleeseen rakennusosaan. Käytössä olevien savupiippujen osalta ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä muuttamaan aiemmin hyväksyttyä ratkaisua, mikäli savupiippuun tai rakennukseen tehtävillä muutoksilla ei ole savupiipusta aiheutuvaa vaikutusta ihmisten tai rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Ympäristöministeriön asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja korvaa nykyisin voimassa olevan, pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskevan rakentamismääräyskokoelman osan E3 (2007). Suunnittelun tueksi julkaistaan alkuvuonna 2018 opas ja myöhemmin tarvittaessa ympäristöministeriön ohje.

Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun, toteutuksen, käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää. Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvät rakennuspalot tai niiden vaaratilanteet aiheuttivat 9 miljoonan euron omaisuusvahingot vuonna 2015, ja vaarassa olleen omaisuuden arvo oli yhteensä noin 101 miljoonaa euroa.

Lue lisää