Arhima-Oinonen: ”Jaksamisesta pitäisi puhua enemmän”

Marja-Leena Arhima-Oinonen on nimitettiin maaliskuussa yksikönpäälliköksi Tapiolan Lämpöön. Kirkkonummen huollosta uuteen tehtäväänsä siirtynyt Arhima-Oinonen toimii esimiehenä 15 henkilöä työllistävässä isännöinti-yksikössä.

Tapiolan Lämmön yksinkönpäällikkö Marja-Leena Arhima-Oinonen.

– Omat tehtäväni jakautuvat tällä hetkellä esimiestehtävien, isännöinnin ja Tapiolan Lämmön tarjousten laaatimisen kesken melko tasan. Meitä esimiehiä tarvitaan myös yrityksen seuraavan vuoden strategiatyössä, joka on parhaillaan käynnissä, kertoo Arhima-Oinonen työnkuvastaan.

Arhima-Oinosen mukaan yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä on auttaa alaisiaan töiden organisoinnissa. Siirtämällä rutiinitehtävät esimerkiksi kiinteistösihteereille, voidaan helpottaa isännöitsijöiden työkuormaa.

Hän on tyytyväinen Tapiolan Lämmön avoimeen ilmapiiriin, jossa asioita on helppo ottaa puheeksi. Alaisten ohjaaminen ei aina vaadikaan virallista palaveria, vaan esimiestyötä tehdään myös vapaamuotoisemmin kahvipöydässä.

Jaksaminen on isoin haaste

– Isännöitsijän työ on henkisesti ja fyysisesti vaativaa ja päivät venyvät pitkiksi. Työn suurin haaste on tavoitettavuus: asiakaslähtöisyys on vaikeaa, jos asiakkaille ei jää tarpeeksi aikaa, sanoo Arhima-Oinonen.

Hänen mukaansa isännöintialalla pitäisikin puhua paljon nykyistä enemmän jaksamisesta, sillä työmäärä voi varsinkin keväisin olla suuri.

– Omassa yrityksessäni jaksamista helpotetaan esim. Tyky-ryhmillä. Meillä on liikuntaryhmiä, mutta myös painonhallinnan ja ajanhallinnan ryhmiä. Lisäksi käynnistelemme toimistolla taukoliikuntaa, jossa käytetään nettiä apuna, kertoo Arhima-Oinonen, joka itse helpottaa omaa ajankäyttöään esimerkiksi aloittamalla päivät usein hiljaisessa toimistossa muita aiemmin.

Työn suurin haaste on tavoitettavuus: asiakaslähtöisyys on vaikeaa, jos asiakkaille ei jää tarpeeksi aikaa.

Korkea keski-ikä voi olla myös voimavara

Arhima-Oinosen mukaan isännöintialan johtamisen erityispiirteenä on, että esimiehellä on usein alaisenaan pitkän työhistorian jollain muulla alalla tehneitä alanvaihtajia. Hänen mielestään isännöitsijöiden korkea keski-ikä pitäisi nähdä myös voimavarana ja johtajan tehtävä on saattaa porukan osaaminen yhteen.

– Kun on paljon osaamista ja kokemusta, taloyhtiöiden kanssa on helpompi keskustella. Myös iltakokoukset voivat sopia ruuhkavuodet jo ohittaneen kalenteriin paremmin, yksikönpäällikkö sanoo.

Isännöintiyksikön esimiehenä Arhima-Oinonen kertoo haluavansa edistää paitsi alaisten jaksamista myös asiakassuhteiden jatkuvuutta. Ensiksi mainittu vaikuttaa yleensä jälkimmäiseen, sillä asiakkaan suuntaan isännöitsijän vaihtuminen usein horjuttaa koko asiakassuhdetta.

Artkkeli on osa juttusarjaa, jossa isännöintialan johtajat kertovat ajatuksiaan esimiestyöstä ja johtajuudesta.