Mitä isännöitsijä tekee?

Taloyhtiön hallitukselle ja etenkin osakkaille näkyy isännöitsijän työstä vain pieni osa. Isännöitsijä tekee paljon työtä taustalla ja koordinoi usean asiantuntijan työtä, jotta asiakas saa nauttia valmiista paketista ja hyvästä palvelusta.

ISÄNNÖITSIJÄN työajan jakautuminen
  • 60% asiakkaille tuotettavat palvelut (korjaushankkeet, kokoukset, palveluiden hankinnat, hallinnolliset velvoitteet ja talouden johtaminen)
  • 30% asiakaspalvelu
  • 10% työantajan sisäiset tehtävät

Lähde: Kiinkon vuonna 2020 teettämä Isännöinnin ammattilaiset -tutkimus

Isännöinnin tehtävät

Isännöitsijän työtä voi tarkastella yksittäisten työtehtävien sijaan ydinosaamisen kautta. Käytännössä isännöinti on taloyhtiöiden tarvitsemien palveluiden hankkimista, asiakkaiden palvelemista, lainsäädännöllistä osaamista ja pitkäjänteistä strategista suunnittelua.

Ydintehtävä 1: Palveluiden hankinta

Asiakastaloyhtiöt tarvitsevat monia erilaisia palveluita. Parhaimmillaan isännöinnin luottokumppaniverkosto muodostuu monen eri alan toimijoista, kuten korjausrakentamisen, kiinteistönhuollon, siivouksen, talotekniikan, suunnittelun, valvonnan, vakuuttamisen, rahoituksen, terveyden ja turvallisuuden asiantuntijoista.

Ydintehtävä 2: Asiakaspalvelu

Isännöinnissä asiakaspalveluun satsataan yhä enemmän, sillä asiakaskokemus on alalla kuin alalla jatkuvasti tärkeämpi asia. Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan eri isännöintiyritykset painottavat palvelussaan eri kanavia eli toisille sähköinen asiointi on isommassa roolissa kuin toisilla.

Ydintehtävä 3: Lakiosaaminen

Isännöitsijän lainsäädännöllinen osaaminen säästää asiakkaiden aikaa ja varmistaa sen, että hallituksen tekemät päätökset ovat lainmukaisia. Lainsäädännöllinen osaaminen koostuu kahdesta osasta: omista perustiedoista ja lakiasiantuntijoiden käyttämisestä.

Ydintehtävä 4: Pitkäntähtäimen suunnittelu

Tavoitteelllisessa kiinteistönpidossa tarvitaan pitkäjänteistä strategista suunnittelua. Tätä varten tarvitaan taloyhtiössä yhdessä laadittuja tavoitteita, jotka liittyvät asumisviihtyvyyteen ja omistuksen arvoon sekä näiden investointeihin. Isännöinti johtaa taloyhtiötä näiden tavoitteiden mukaan.