Uusia vakuutustapauksia ja ratkaisusuosituksia

Vakuutuslautakunta ja vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ovat julkaisseet uusia ratkaisusuosituksia, joissa on ollut kyse muun muassa ennalta-arvaamattomasta vahingosta, liukastumisesta ja kosteusvahingoista.

Liukastuminen pihalla, korvausta haettiin vastuuvakuutuksesta

Henkilö liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella, mistä aiheutui lonkkamurtuma. Korvausta haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti eikä säätilassa myöskään ollut tapahtunut merkittävää muutosta. FINE katsoi, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta.

Ratkaisu FINEn sivuilla

Patteri vuoti, asentajayrityksen vastuuvakuutus ei korvannut

Yrityksen työntekijä asensi rättipatterin käyttöveteen tilaajan pyynnöstä. Kahdeksan kuukautta myöhemmin patteri puhkesi ja aiheutti vesivahingon. Korvauksia haettiin yrityksen vastuuvakuutuksesta. Asiassa on kyse siitä, onko vahinkoa pidettävä äkillisenä ja odottamattomana.

FINE ei pitänyt syöpymistä äkillisenä ja odottamattomana laitteeseen tulleena vikana tai puutteena vaan kyse on ollut puutteellisen asennustyön aikaansaamasta olosuhteesta. Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttava vahinkotapahtuma.

Ratkaisu FINEn sivuilla

Patteri vuoti asukkaan virheestä, kiinteistövakuutus korvaamaan koko vahinko

Asukas oli ilmannut lämpöpatteria ja ilmausruuvi oli jäänyt auki, josta oli syntynyt vesivahinko. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan korvauksesta vähennetään vuotovahingon osalta ikävähennys ja omavastuu.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vahingon ei voida katsoa aiheutuneen vakuutusehdoissa tarkoitetusta LVI-tekniikan rikkoutumisesta. Tämän vuoksi korvauksesta ei ole perusteltua tehdä ikävähennystä lämpöpatterin iän perusteella.

Ratkaisu FINEn sivuilla

Vesivaraaja vuoti eteiseen, kiinteistövakuutus ei korvannut

Asunnon eteisessä oleva lämminvesivaraaja on aiheuttanut vesivuodon. Vakuutusyhtiön mukaan vuoto on tapahtunut eteisessä, jossa rakennusmääräysten perusteella tulisi olla vedeneriste. Vakuutusyhtiö ei korvannut eteisen lattiarakenteille ja eteistä ympäröiville seinärakenteille aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan eteisen lattiarakenne ja seinien alaosat ovat olleet rakenteeltaan virheellisiä vedeneristyksen puuttumisen johdosta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisu FINEn sivuilla

WC:n viemäri tulvi, kiinteistövakuutus korvaamaan alapuolen asunnon vauriot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon liikehuoneiston WC-tilasta syntyi vesivahinko pesualtaan viemärin ja tulovesiputkien läpiviennistä. WC-tilassa ei ollut lattiakaivoa. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyse ei ole vakuutusehtojen edellyttämästä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että rakennusmääräykset olisivat edellyttäneet kyseessä olevan WC-tilan lattia- ja seinärakenteiden vedeneristämistä märkätilaa koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisella tavalla. Tämän vuoksi vahingon ei voida katsoa aiheutuneen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla vedeneristeiden läpi vuotaneesta vedestä. Viemärin tukkeutumisen johdosta vuodon aiheuttamaa vahinkoa on pidettävä vakuutuksesta korvattavana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana.

Ratkaisu FINEn sivuilla

Koosteen on tuottanut Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius.

Uutishuoneeseen