Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen alkaa – työryhmässä Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän päivittämään asunto-osakeyhtiölakia. Lain päivittäminen on ollut yksi Isännöintiliiton keskeisistä vaikuttamistavoitteista. Isännöintiliittoa työryhmässä edustaa johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on ollut Isännöintiliiton keskeinen vaikuttamistavoite. Nyt Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti lain päivitystyö alkaa ja työryhmän asialistalla on monia koko isännöintitoimialalle keskeisiä kokonaisuuksia.

Hallintaanoton varoitusten ja päätösten tiedoksiantoa tarkoitus helpottaa

Hallitusohjelman mukaan helpotetaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin.

Lisäksi varmistetaan lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin.

Pahimmillaan tiedoksiantoihin liittyvät ongelmat ovat jo johtaneet taloyhtiöiden konkursseihin.

Isännöintiliitto on pitänyt esillä myös sitä, että osakehuoneiston hallintaanottoa koskevaa lainsäädäntöä on päivitettävä pikaisesti.

Hallintaanottoprosessiin liittyvät varoitukset ja päätökset tulee antaa nykylainsäädännön mukaan osakkaalle todisteellisesti tiedoksi. Tällä hetkellä taloyhtiöt eivät saa kuitenkaan annettua hallintaanottoprosessiin liittyviä varoituksia todisteellisesti tiedoksi esimerkiksi venäläisille osakkeenomistajille, sillä postipalvelut Venäjälle eivät toimi. Pahimmillaan tiedoksiantoihin liittyvät ongelmat ovat jo johtaneet taloyhtiöiden konkursseihin.

Työryhmä aloittaa työskentelynsä valmistelemalla osakehuoneiston hallintaanoton edellyttämien varoitusten ja päätösten tiedoksiantojen helpottamista koskevat säädösehdotukset.

Isännöintiliitto onkin erittäin tyytyväinen siihen, että työryhmä aloittaa työskentelynsä valmistelemalla osakehuoneiston hallintaanoton edellyttämien varoitusten ja päätösten tiedoksiantojen helpottamista koskevat säädösehdotukset.

Näitä koskeva välimietintö annetaan jo 31.3.2024 ja tiedoksiantojen helpottamisesta annetaan erillinen hallituksen esitys vielä kevään 2024 aikana. Muuten työryhmän toimikausi kestää 31.5.2025 saakka.