Liittokokous valitsi uuden hallituksen

Isännöintiliiton hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uusia jäseniä. Liittokokous vahvisti 20-vuotisjuhlavuoden toimintasuunnitelman, jonka teemana on oman työn arvostuksen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen.

Isännöintiliiton liittokokous järjestettiin 13.3.2024 Helsingissä, ja mukaan pääsi myös etäyhteyksin. Liittokokous valitsi uuden hallituksen ja vahvisti vuoden 2024 toimintasuunnitelman.

Vuoteen kuuluu aktiivista vaikuttamista. Isännöintiliitto on mukana asunto-osakeyhtiölain ja asuinhuoneiston vuokralain uudistamisessa sekä isossa roolissa huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksessä. Kaksivuotinen hanke isännöinnin auttamiseksi energia- ja ilmastoasioissa jatkuu.

Vuoden 2024 alussa alan valvonta siirtyi Keskuskauppakamariin uudelle Isännöinnin eettiselle neuvostolle. Tänä vuonna saatetaan loppuun myös ISE2007-ehtojen ajantasaistaminen.

Jäsenmaksurakenteen uudistuksen suunnittelu alkaa. Vuoden 2025 jäsenmaksuja päätettiin korottaa 2 prosenttia. Myös uuden strategian valmistelu käynnistyy kuluvana vuonna.

Vuoden teemana on isännöintialan ammattilaisten oman työn arvostuksen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen. Kyseessä on samalla Isännöintiliiton 20-vuotisjuhlavuosi, jonka aikana lanseerataan uusi brändi-ilme ja uudistetaan kotisivut.

Isännöintiliiton hallitus 2024

Liittokokous valitsi hallitukseen yhden varapuheenjohtajan ja viisi hallituksen jäsentä. Puheenjohtajiston kokoonpano säilyi ennallaan, kun 3. varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Mäkinen. Hallituksessa vaihtui kaksi jäsentä, uusina jäseninä hallitukseen valittiin Ilja Knuutinen ja Anu Raikaslehto.

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja: Toivo Korhonen, JIP Isännöinti (toimikausi 2023–2025 jatkuu)

  1. varapuheenjohtaja: Juha Niskanen, Y-Säätiö (toimikausi 2023–2025 jatkuu)
  2. varapuheenjohtaja: Tiia Granberg, Isännöinti Granberg Oy (toimikausi 2023–2025 jatkuu)
  3. varapuheenjohtaja: Jukka Mäkinen, REIM Group Oy (toimikausi 2024–2026)

Hallituksen jäsenet toimikaudelle 2024–2026:

Ilja Knuutinen, Iljan Isännöintikeskus Oy

Anu Raikaslehto, Mansikkalan Kiinteistöhuolto Oy

Riku Pönkänen, Kartanon Isännöintipalvelut Oy

Heidi Similä, Isännöinti Mäkinen Oy

Anne Såg, Noste Isännöinti Oy

Hallituksen jäsenet, joiden toimikausi jatkuu (2023–2025):

Jaana Kvist, Keravan Isännöinti Oy

Arttu Lehtonen, Vakka-Suomen Warma Oy

Jukka Niemelä, OIT Isännöinti Oy

Aleksi Puisto, Awisto Oy

Lue hallituksen jäsenten tarkempi esittely

Vuonna 2023 panostettiin luottamuksen rakentamiseen

Vuoden 2023 aikana julkaistiin isännöinnin eettiset ohjeet, jotka tehtiin yhteistyössä Kiinteistöliiton ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n kanssa. Jäsenten oman vastuullisuustyön tueksi julkaistiin työkirja, joka auttaa pohtimaan vastuullisuuden tilaa omassa yrityksessä, valitsemaan tärkeimmät kehittämiskohteet ja mittaamaan onnistumista.

Myös alan valvontajärjestelmän uudistamisesta päästiin sopuun. Keskuskauppakamarin alaisuuteen päätettiin perustaa riippumaton Isännöinnin eettinen neuvosto, joka valvoo isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamista.

Ensimmäistä kertaa Isännöintiliiton historiassa saatiin myös liiton omia tavoitteita hallitusohjelmaan. Kiireellisimmät uudistukset esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain osalta käynnistyivät jo vuoden 2023 lopussa.

Lue lisää Isännöintiliiton vaikuttamistyöstä

Jäseniin pidettiin yhteyttä entistä aktiivisemmin. Vuoden 2023 aikana Isännöintiliiton henkilökunta kohtasi jäseniä 49 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Jäsenten erilaiset työnkuvat otettiin entistä tarkemmin huomioon koulutusten suunnittelussa. Tapahtumiin ilmoittautumisia oli noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Isännöintiliitto toteutti myös useita tutkimuksia ja kyselyitä, joiden avulla nostettiin taloyhtiöille ja isännöinnille tärkeitä teemoja median ja päättäjien tietoisuuteen.

Tilikauden tulos oli budjetoitua parempi ja taloustilanne edellisvuosien tapaan vakaa. Tärkeimpiä tulonlähteitä olivat Kotitalo-media ja tapahtumat.