Näin Isännöintiliitto vaikutti vuonna 2023 

Isännöintiliiton vuoden 2023 vaikuttamistyössä ovat näkyneet ennen kaikkea eduskuntavaalit, hallitusohjelmavaikuttaminen sekä huoneistotietojärjestelmä. Vuoteen on mahtunut myös kymmeniä tapaamisia poliitikkojen, virkamiesten ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Lisäksi olemme olleet hyvin esillä mediassa niin tutkimustemme kuin muiden ajankohtaisten asumisen asioiden tiimoilta. 

Hallitusohjelmavaikuttamisessa onnistumisia ja epäonnistumisia

Alkuvuonna julkaisimme omat eduskuntavaalitavoitteemme, joista viestimme laajasti niin median kuin päättäjien suuntaan. Hallitusohjelmavaikuttamisessa olimme aktiivisia ja pääsimme kuultavaksi Säätytalolle hallitusneuvotteluihin. Petteri Orpon hallitusohjelmaan tulikin kannaltamme monia hyviä kirjauksia. Esimerkiksi taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja hallintaanottoa pyritään helpottamaan, minkä lisäksi perustetaan ministeriörajat ylittävä selvitysryhmä ratkomaan alueiden eriytymisen tuomia haasteita asumiselle Suomessa. Tämän lisäksi taloyhtiöiden hallittua alasajoa aiotaan helpottaa.

Taloyhtiöille keskeiset energia-avustukset kuitenkin loppuvat, vaikkakin hallitusohjelmassa luvataan edistää esimerkiksi rakennuskannan päästöttömyyttä sekä sähköautojen latausinfran rakentamista. Ahkerasta vaikuttamisestamme huolimatta näille avustuksille ei löytynyt rahoitusta syksyn budjettiriihessä.

Rakennusalan suhdannetilanne puhuttaa varmasti myös ensi vuonna ja erilaiset keinot vauhdittaa niin asunto- kuin korjausrakentamista ovat varmasti esillä. Siksi jatkamme avustusten tai muun taloyhtiöiden korjauksia edistävän järjestelmän puolesta puhumista myös ensi vuonna.

HTJ kestoaiheena

Huoneistotietojärjestelmä näkyi vahvasti Isännöintiliiton vaikuttamistyössä myös vuonna 2023. Teimme tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa, kirjoitimme useita tiedotteita ja blogikirjoituksia, annoimme asiantuntijalausuntoja, järjestimme webinaareja sekä edustimme niin omissa kuin sidosryhmiemme tapahtumissa.

Alkuvuodesta perustimme Isännöintiliiton jäsenistä koostuvan HTJ-verkoston, joka kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa. Verkosto perustettiin pohtimaan erityisesti jatkokehityksen mukana tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.

Isännöintiliiton tutkimuksista tukea vaikuttamistyölle

Vuonna 2023 Isännöintiliitto toteutti useita tutkimuksia, joiden avulla monia taloyhtiöille ja isännöinnille tärkeitä teemoja saatiin nostettua median ja yhteiskunnan päättäjien tietoisuuteen.

Helmikuussa julkaistiin kolmatta kertaa toteutetun Energiabarometrin tulokset, jotka osoittavat, että energiatehokkuuden parantaminen uhkaa jäädä monissa taloyhtiöissä haaveeksi tiukentuneen taloustilanteen vuoksi.

Toukokuussa puolestaan julkaisimme Putkiremonttibarometrin tulokset. Yksi barometrin keskeisistä havainnoista tänä vuonna oli, että rahoituksen saaminen putkiremonttiin on monille taloyhtiöille haasteellista.

Vuosittaisten barometrien lisäksi toteutimme tänä vuonna myös kolmen vuoden välein toistuvan Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen. Tulokset julkaistiin Isännöintipäivillä syyskuussa. Tutkimus toi esille muun muassa sen, että erittäin suureksi kasvanut työkuorma on uhka monen isännöintialan ammattilaisen työhyvinvoinnille. Isännöintipäivillä julkaistiin myös historian toinen Isännöintialan toimialakatsaus, joka kokosi yhteen dataa ja havaintoja isännöintiä ja sen tulevaisuutta koskettavista trendeistä.

EU-tason vaikuttamista, yhteistyöhankkeita sekä näkyvyyttä mediassa

Vuonna 2023 EU-tason vaikuttamisessa agendalla on ollut etenkin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) päivittäminen.

Olemme pitäneet esillä sitä, että direktiivin kirjausten on mahdollistettava kansallisten erityispiirteiden huomioiminen laajasti. Hyvä tavoite päästöjen hillitsemisestä ja energiatehokkuuden lisäämisestä valuu hukkaan, jos direktiivin muotoilut asettavat lähes mahdottomia tavoitteita osalle suomalaisista taloyhtiöistä.

Isännöintiliitto on vaikuttanut erityisesti eurooppalaisen kattojärjestön CEPI:n kautta EU-elimiin sekä suoraan suomalaisiin europarlamentaarikkoihin ja virkamiehiin.

Isännöintiliitto on ollut vuonna 2023 edustettuna lukuisissa erilaisissa työryhmissä, yhteistyöfoorumeissa sekä hankkeissa. Näissä ryhmissä pidämme esillä hyvän isännöinnin merkitystä.

Asiantuntijamme ovat olleet vuoden aikana usein esillä myös mediassa. Meitä on haastateltu mediaan mm. putkiremonttibarometrimme tuloksista, taloyhtiöiden konkursseista, venäläisten osakkeenomistajien aiheuttamista haasteista, energia-avustusten loppumisesta sekä lukuisista muista asumisen ajankohtaisista teemoista. Roolimme asuntopolitiikan kommentoijana mediassa on kasvanut.

Katse vuoteen 2024

Ensi vuoden aikana on käynnistymässä useita meille keskeisiä lainsäädäntöhankkeita.

Asunto-osakeyhtiölakia ollaan päivittämässä ja alueiden eriytymisen haasteita ratkotaan taantuvien alueiden selvitysryhmässä. Tämän lisäksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen lainsäädäntötyö alkaa.

Myös huoneistotietojärjestelmän jatkokehitys etenee. Ajamme vahvasti jäsentemme ja koko toimialan etua näissä kaikissa hankkeissa myös ensi vuonna.